Fysieke Vaardigheidstoets

Fit en veilig aan het werk. Elke dag kan tijdens het werk in een inrichting – op onverwachte momenten en in onverwachte situaties – een beroep worden gedaan op de fitheid van de medewerkers. Het niveau hiervan heeft invloed op de eigen veiligheid én op die van de collega’s.

Gezonde, fitte en weerbare medewerkers zijn van groot belang bij het werken in een justitiële inrichting. Daarom moet het executief personeel minstens eenmaal per jaar de Fysieke Vaardigheids Toets (FVT) doen. De FVT is ook onderdeel van de sollicitatieprocedure.

(Een zwart beeld.)

STILTE

(Langzaam verschijnt de titel: De FVT in beeld.)

RUSTIGE MUZIEK

(Het Detentiecentrum Alphen aan den Rijn. Een vrouw komt aangelopen. De zon staat nog laag en werpt een schaduw van de vrouw op het gebouw. Ze gaat het gebouw binnen waar een collega haar begroet.)

(De vrouw gaat door een tweede deur naar een veiligheidscontrole en laat haar rugzak door de röntgenscanner gaan.)

(Ze scant haar badge en loopt vervolgens door een metaaldetectiepoort. Net op dat moment komt haar rugzak uit de scanner gerold.)

(Ze loopt verder door naar een gang. Langs de muren staan rijen lockers. Wat verderop is er een kleedkamer en de vrouw gaat er naar binnen. Even later komt ze weer naar buiten. Ze heeft nu een uniform aan. Van een rekje aan de muur pakt ze een beeper en klikt hem in haar riem.)

(In een gymzaal stapt een man op een timertoets op de vloer en begint al rennend een parcours af te leggen. Hij rent via een trapje over een gymkast en vervolgens springt hij behendig over twee Zweedse banken.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

(De man loopt door naar het volgende onderdeel van het parcours. Hier staat een kar die hij vlot voor zich uit duwt. Vervolgens rent hij naar drie ballen die wat verderop in een vak op de vloer liggen. Eén voor één raapt hij de ballen op, dribbelt beheerst zijwaarts en legt de ballen neer in een ander vak op de vloer.)

(De man herhaalt de oefening, en verlegt de ballen weer één voor één naar een andere plek.)

(Hij rent terug naar het beginpunt van het parcours en begint opnieuw, dit keer zonder op de timertoets te lopen.)

(Eerst het trapje en de gymkast, vervolgens over de Zweedse banken en dan weer naar de kar.)

(De vrouw van daarnet:)

VROUW: Ik ga even buiten een krantje lezen. VROUW: Is goed, hoor.

(Met een kopje koffie in de hand gaat de vrouw naar buiten. De zon schijnt nog steeds en terwijl ze van de koffie drinkt, leest de vrouw in een tijdschrift.)

EEN VROUW PRAAT DOOR EEN WALKIETALKIE

SPANNENDE MUZIEK

(Binnen kijkt een collega op een scherm naar de vrouw wanneer plots de beeper afgaat. De vrouw kijkt naar de informatie op het kleine scherm. Op de bewakingsbeelden bij haar collega is te zien hoe de vrouw in actie schiet. Ze springt over een bankje en camera's filmen hoe de vrouw al rennend een voetbalveld oversteekt en aan de andere kant opnieuw over een bankje moet springen.)

DOOR DE SPANNENDE MUZIEK KLINKT GEBIEP

DE SPANNENDE MUZIEK ZWELT AAN

(Ze rent verder langs het doel het veld af naar een deur en gaat naar binnen. De deur laat ze achter zich dichtslaan.)

(In de gymzaal trekt de man de kar terug naar de plek waar die in het begin stond.)

DE SPANNENDE MUZIEK EBT WEG

(Vervolgens rent de man verder. De vrouw is nu in een trappenhuis en rent enkele verdiepingen naar boven.)

DE SPANNENDE MUZIEK SPEELT VERDER

(Boven loopt ze naar een ander trappenhuis met felgroene muren en haast ze zich terug naar beneden.)

(In de gymzaal springt de man in één beweging over de gymkast en begint voor de derde keer aan het parcours: opnieuw langs het trapje over de gymkast, over de Zweedse banken en naar de kar die hij weer vooruitduwt.)

DE SPANNENDE MUZIEK EBT WEER WEG

(De vrouw rent door een gang en door de deuren aan het einde naar buiten. Daar komt net iemand goederen leveren met een hoge kar. De kar past maar net door het deurgat en blokkeert zo de doorgang voor de vrouw.)

DE SPANNENDE MUZIEK SPEELT VERDER

VROUW: Ik moet erlangs, ik moet erlangs.

(Ze trekt de kar zonder moeite weer naar buiten zodat de weg weer vrij is en ze kan doorlopen.)

DE SPANNENDE MUZIEK EBT WEG

(Ondertussen is de man bij het onderdeel met de ballen aangekomen. Even behendig als daarnet verplaatst hij de ballen één voor één naar een ander vak op de vloer en vervolgens opnieuw in de andere richting.)

ZWAAR GEADEM

DE SPANNENDE MUZIEK SPEELT VERDER

(De vrouw rent een trap af. Beneden aan de trap staat een schoonmaker te dweilen en de vrouw springt vlot over de zwabber en daarna ook de emmers met water.)

(De man begint opnieuw aan het parcours in de gymzaal. Weer rent hij over de gymkast en springt daarna over de Zweedse banken.)

DE SPANNENDE MUZIEK EBT WEER WEG

DE SPANNENDE MUZIEK SPEELT VERDER

(De vrouw rent door de gang met lockers, maar haar weg wordt versperd door enkele vuilniscontainers. Zonder verpinken springt ze over de containers heen en rent ze verder.)

DE SPANNENDE MUZIEK EBT WEG

(De man loopt naar de kar en trekt die weer achteruit op z'n plaats. Hij kijkt over z'n schouder waar hij loopt. Wanneer de kar weer op z'n plaats staat, springt hij zijwaarts over de gymkast.)

DE SPANNENDE MUZIEK SPEELT EVEN VERDER EN EBT WEER WEG

(De vrouw is nog steeds aan het rennen. Er staat een tafel in de weg en net als de man in de gymzaal springt ze zijwaarts over de tafel. Ze loopt een trap af naar beneden.)

(De man begint aan een nieuwe ronde in de gymzaal. Over de gymkast met de trapjes, dan weer over de banken en vervolgens langs een pylon naar de kar die hij voor zich uit duwt.)

(Hij rent naar de ballen verderop en begint ze weer één voor één te verleggen.)

(Opnieuw verspert een schoonmaker de weg van de vrouw. Net zoals de man deed met de ballen, verzet de vrouw de emmers met water zodat ze verder kan lopen.)

(De man is nog bezig met de ballenoefening en verlegt de ballen naar het derde vak op de vloer.)

DE SPANNENDE MUZIEK SPEELT EVEN VERDER

(Hij rent langs de rand van het parcours tussen twee lasers die zijn aankomst registreren. Hij stopt met rennen en stapt nu met stevige tred rond het parcours.)

DE SPANNENDE MUZIEK SPEELT VERDER

(Naast een bewakingscamera knippert een rood licht aan de muur. Er komt dikke, witte rook onder de deur van een cel uit.)

DOOR DE MUZIEK KLINKT HET GERINKEL VAN METAAL

(De vrouw komt aangelopen, gevolgd door enkele collega's. Ze kijkt door het raampje in de deur naar binnen, maar behalve rook is er niets te zien. Ze strijkt met haar hand over de deur naar beneden en gaat op haar hurken zitten. Voorzichtig trekt ze aan de hendel om de deur te openen. Wanneer de deur helemaal open is, gaat ze meteen de cel in. Ze bukt zich en sleept een bewusteloze persoon naar buiten terwijl een collega de deur openhoudt.)

(De man stapt naar een pop aan de rand van het parcours. Hij pakt de pop onder de oksels vast en sleept ze dan naar achteren naar een pylonnetje wat verderop. Hij legt de pop recht en gaat weg.)

DE SPANNENDE MUZIEK STOPT

(Het beeld wordt zwart. Beeldtekst: Copyright Dienst Justitiële Inrichtingen, juni 2011. Met dank aan ILO'er Monique en personeel Detentiecentrum Alphen aan den Rijn.)

Wat is de FVT?

De FVT bestaat uit een parcours dat (snel) lopend moet worden aflegd. Op dit parcours moeten enkele activiteiten uitgevoerd worden zoals: traplopen, kast- en bankspringen, kar duwen en trekken en zware ballen verplaatsen. Aan het einde van de toets moet nog een pop met de juiste greep worden verplaatst. De FVT test de coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid. Alle onderdelen hebben een duidelijke link met het dagelijkse werk binnen een justitiële inrichting. De FVT wordt afgelegd onder begeleiding van een sportinstructeur. Een goede voorbereiding is belangrijk.

Het parcours

De ILO'er boordeelt de vaardigheid op het parcours. De snelheid waarmee het parcours wordt afgelegd, wordt gemeten door middel van elektronische, dus objectieve tijdregistratie.

Bij de beoordeling van de resultaten houden we rekening met je leeftijd en of je een man of vrouw bent. Hierdoor zijn de normtijden in principe voor iedereen haalbaar. Als je toch niet het gewenste restultaat behaalt tijdens de test, dan biedt je ILO'er een Fitheid Verbeter Programma (FVP) op maat aan. Zo kun je fitheid en vaardigheden op het gewenste niveau brengen. Zo werkt de FVT mee aan je fitheid en veiligheid op de werkvloer, voor jezelf en je collega’s.

(Een animatie. Beeldtekst: Elke ronde start vanaf deze positie. We beginnen met ronde 1. Bij een gymkast met trappetjes ertegen verschijnt: Zorg dat je zowel bij op- als aflopen alle drie de treden gebruikt. Bij Zweedse banken staat: Spring over beide banken zonder deze aan te raken.)
STILTE (DEZE VIDEO HEEFT GEEN GELUID)

(Dan verschijnt: Duw de kar en zet deze gecontroleerd stil bij de pion. Verplaats de drie medicine ballen eerst naar dit vak. En dan nog eens naar dit vak. Ren dan terug naar start voor de tweede ronde.)

(Ronde 2 begint als ronde 1: in de lengterichting over de kast. Verplaats de kar en zet deze gecontroleerd stil. Ga dwars over de kast en ren terug naar start.)

(Ronde 3 is gelijk aan de eerste ronde. Een poppetje loopt via trappetjes de kast op en af en springt dan over de twee banken heen. Beeldtekst: Verplaats de kar. Verplaats de ballen. Het poppetje verplaatst de drie ballen van het eerste naar het tweede vak, en legt ze dan in het derde vak.)

(Beeldtekst: En terug naar start. Ronde 4 is gelijk aan ronde 2. Het poppetje rent in de lengterichting over de kast en springt over de banken heen. Beeldtekst: Zet de kar terug. Het poppetje doet dat. Boven de kast verschijnt: Dwars over de kast.)

(Bij start staat: Ronde 5, de laatste ronde, begint zoals ronde 1. Het poppetje loopt over de kast en springt over de twee banken. Beeldtekst: Verplaats de kar. Verplaats de ballen. Het poppetje legt de ballen eerst in het ene vak en dan in het andere. Daarna verschijnt de tekst: Ren nu zo snel mogelijk naar de finishlijn.)

(Waarbij om de pion heen gegaan moet worden. Het poppetje komt aan bij de finish. Beeldtekst: Echter de toets is hier nog niet afgelopen. Ga in wandelpas het parcours rond. Het poppetje loopt rustig om het parcours heen. Beeldtekst: Na deze ronde wandel je nogmaals rustig naar de andere zijde.)

(Maar daar verplaats je nu de oefenpop. Het poppetje sleept de oefenpop een stukje over de vloer. Beeldtekst: En dan is de toets voltooid!)

Normtijden

Binnen DJI is er vanaf oktober 2009 gestart met de invoering van de Fysieke Vaardigheid Toets (FVT). De FVT is een fitheidtoets voor alle aangewezen medewerkers in de diverse functiegroepen van DJI. De FVT is binnen Politie Nederland ontwikkeld en vervolgens aangepast, zodat deze ook kon worden toegepast op de situatie van DJI-medewerkers. De normtijden zijn afgezet tegen geslacht, leeftijd en functiegroep.

Uitgangspunt is dat 80% van de deelnemers de normtijd moeten kunnen lopen.

De normtijden FVT zijn in bijlage IX.3 van het Personeelsreglement op intranet DJI terug te vinden.

Trainen voor de FVT

Tijdens de reguliere sportmomenten op je werk kun je je, onder begeleiding van de ILO’er/sportinstructeur, voorbereiden op deelname aan de FVT. Je kunt natuurlijk ook thuis oefenen. Alle oefeningen zijn uitgeschreven of kun je bekijken in de video's op onze internetpagina. Deze oefeningen zijn onderverdeeld in oefeningen voor thuis en oefeningen voor in de sportschool (met apparatuur)

Meer informatie

Op de beveiligde omgeving van intranet DJI is meer informatie te vinden over de fysieke vaardigheidstoets. Daar zijn ook je persoonlijke resultaten te bekijken.