‘Extra groepsleider maakt dat jongeren én professionals beter gezien worden’

De JJI’s kunnen extra groepsleiders aantrekken. Dat liet de minister van Justitie en Veiligheid eind oktober aan de Tweede Kamer weten. Goed nieuws om de capaciteits- en personeelsdruk in de JJI’s te kunnen verminderen. En goed nieuws om meer aan vrijheidsbeneming op maat te kunnen doen in de JJI’s. Senior pedagogisch medewerker Shreyas zegt daarover: ‘Een extra groepsleider geeft meer draagkracht om de jongeren te begeleiden en behandelen.’

Beeld: ©Marc Deurloo

De neerwaartse spiraal moet worden doorbroken, schrijft de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Hij doelt daarbij op de steeds verder oplopende druk op capaciteit en personeel van de JJI’s. De combinatie van een structureel hoge bezetting gecombineerd met een zware doelgroep, maakt dat personeel sneller uitvalt door ziekteverzuim of een andere baan zoekt.

Door het vertrek of de uitval van collega’s wordt de druk nog hoger op het overgebleven personeel op de groepen. Met alle gevolgen van dien voor het leefklimaat en dagprogramma van de jongeren. Naast de opening van de tijdelijke JJI Horsterveen en extra basispsychologen, stelt de minister ook geld beschikbaar voor extra groepsleiding op de leefgroepen bij alle JJI’s. Een wervingscampagne voor mbo-opgeleide groepsleiders is inmiddels gestart.

Aan de oppervlakte werken

Shreyas werkt al 13 jaar als groepswerker bij Forensisch Centrum Teylingereind. ‘In de loop van de tijd zijn er altijd wel pieken en dalen geweest in de instroom van jongeren en uitstroom van medewerkers’, vertelt hij. Maar zo gek als nu, heeft hij het nog niet meegemaakt. ‘Als er niet voldoende collega’s zijn, dan blijf je alleen maar aan de oppervlakte werken. Je zorgt voor de basisveiligheid, maar kunt niet de diepte in. Niet met de jongeren over hun gedrag of toekomst, en niet met je collega’s om te leren en ontwikkelen.’

Ruimte en rust

Een 3e  groepsleider op de groep biedt volgens Shreyas wel de mogelijkheid om de diepte in te gaan. Hij spreekt uit ervaring, want op de observatieafdeling waar hij nu werkt, werken ze al met 3 groepsleiders gedurende het dagprogramma. ‘Je kunt dan met een jongere die bijvoorbeeld heel boos is, even apart gaan zitten om te praten wat er nu eigenlijk speelt. Voor de groepswerkers is er meer gelegenheid om zich te ontwikkelen of te ontladen na bijvoorbeeld een heftig incident. En er is meer ruimte en rust om de dagelijkse taken, zoals rapportages en perspectiefplannen schrijven, uit te voeren. Belangrijk, want die vormen de basis voor de behandeling en het verdere traject van een jongere.’

Gevolgen VOM

Zoals de Minister schrijft in zijn Kamerbrief past de inzet van extra groepsleiders binnen het programma Vrijheidsbeneming op Maat Jeugd (VOM). De maatregelen zijn door de Minister zogezegd naar voren gehaald en breder ingezet. Het programma VOM brengt nu in kaart wat precies de gevolgen zijn voor VOM en welke (beleids)keuzes gemaakt moeten worden om in 2024 een vernieuwd justitieel jeugdstelsel te kunnen invoeren. Shreyas hoopt van harte dat er op korte termijn meer groepsleiders in dienst komen. ‘En dat we hen een lerende omgeving kunnen bieden. Zodat ze goed kunnen omgaan met de spanningen die er altijd zijn in een JJI. En echt met de jongeren kunnen bouwen aan hun resocialisatie. Als jongeren én professionals gezien worden, kun je pas echt maatwerk bieden.’