Coronavirus - maatregelen DJI wijzigen door lockdown

De lockdown waarmee Nederland sinds afgelopen zondag te maken heeft, heeft ook gevolgen voor DJI. Met ingang van vrijdag 24 december 2021 veranderen onze coronamaatregelen. Demissionair minister Dekker stuurde hierover vandaag een brief aan de Tweede Kamer.

Corona

Bezoek

Justitiabelen mogen maximaal 2 bezoekers van 13 jaar en ouder ontvangen. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat de directeur van de justitiële inrichting een maximum aantal kinderen per bezoekmoment kan bepalen. Het korte knuffelmoment bij binnenkomst en bij het afscheid is niet langer toegestaan.

Bezoek zonder toezicht
Het bezoek zonder toezicht kan niet doorgaan.

Ambtelijk bezoek
Ambtelijk bezoek van ketenpartners, zoals gemeenten en reclassering, vindt zoveel mogelijk digitaal plaats. Als er dringende redenen zijn om het bezoek toch fysiek te laten doorgaan, dan kan dit alleen als de directeur dit veilig en verantwoord vindt en als vooraf een afspraak wordt gemaakt. Ook geldt de verplichte 1,5 meter afstand en moet men op bepaalde plekken in de inrichting een mondkapje dragen.

Advocatuur
Ook het contact met de advocatuur vindt bij voorkeur digitaal plaats, maar als de advocaat of de justitiabele aangeeft fysiek te willen overleggen, dan is dat mogelijk.

Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u vooraf een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen met de justitiële inrichting waar uw cliënt verblijft. U vindt de telefoonnummers van onze justitiële inrichtingen op onze website. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een afspraak met uw cliënt wilt plannen.

Ouder-kindactiviteiten
Ouder-kindactiviteiten worden in beginsel opgeschort. Alleen als de directeur en de gedetineerde het verantwoord vinden én als de gedetineerde bereid is na afloop van het ouder-kindcontact 5 dagen in quarantaine te gaan en zich te laten testen op dag 5, dan kan dit contact in het belang van het kind doorgaan. Het kind moet dan op de dag van het bezoek thuis een zelftest doen en een negatieve testuitslag hebben.

Zelfmelders

De minister heeft besloten dat er tijdelijk geen volwassen personen worden opgeroepen die hun straf nog moeten uitzitten, de zogenaamde zelfmelders, maar deze straf in vrijheid mogen afwachten. De al verstuurde oproepen aan zelfmelders die zich tussen 1 en 14 januari 2022 zouden moeten melden, worden ingetrokken. De straf moet natuurlijk wel op een later moment worden uitgezeten.

Verlof

Om het besmettingsrisico in de justitiële inrichtingen te verkleinen, worden de mogelijkheden beperkt om volwassen gedetineerden met kortdurend verlof te laten gaan. Langdurend verlof kan wel doorgaan, als de gedetineerde zich aan de geldende landelijke coronamaatregelen houdt.

Tbs-gestelden en jongeren kunnen met verlof volgens hun verlofplan. Ook zij moeten zich aan de geldende landelijke coronamaatregelen houden.

Lokaal extra maatregelen als dat nodig is

De directeur van een justitiële inrichting kan extra maatregelen treffen als dat nodig is voor de veiligheid of gezondheid van de mensen in de inrichting.

Meer informatie

Algemene informatie over de bezoekregels vindt u op onze website. Wilt u bij een justitiabele in een justitiële inrichting op bezoek? Kijkt u dan ook op internetpagina van de justitiële inrichting die u wilt bezoeken voor de daar geldende bezoekregels.
U kunt meer lezen over de coronamaatregelen die per 24 december 2021 veranderen bij DJI in de brief van demissionair minister Dekker aan de Tweede Kamer.