Verhalen uit de praktijk

In het Re-integratiecentrum

Hoi, ik ben Judith. 20 jaar geleden begon ik als bibliothecaris in de PI Dordrecht. Al gauw breidde de bieb uit tot kenniscentrum en ging ze nauw samenwerken met onderwijs. Dat is uiteindelijk uitgegroeid tot ons huidige Re-integratiecentrum (RIC). Inmiddels ben ik daar coördinator van.

Herstelgericht werken: beter naar buiten

Mijn collega RIC-medewerkers en ik ondersteunen gedetineerden bij praktische zaken. Bijvoorbeeld huisvesting, werk en inkomen, financiën waaronder schulden, zorg en identiteitsbewijs en contact met allerlei instanties en hulporganisaties. Maar we hebben ook diverse projecten die we onder andere vanuit het RIC begeleiden, gericht op werktoeleiding en herstel.

Ons doel: ervoor zorgen dat gedetineerden een reële kans krijgen om niet in dezelfde ellende naar buiten te stappen als waarin zij misschien wel binnen zijn gekomen. De kans op herhaling is namelijk groot als je niks doet. Het is bovendien opmerkelijk hoe gedetineerden opleven als blijkt dat ze serieus genomen worden en ze hun problemen kunnen aanpakken. Zelfredzaamheid staat voorop, maar gedetineerden die meer hulp behoeven krijgen vanzelfsprekend extra aandacht.

RIC
Beeld: ©DJI

Trainingen

Binnen het RIC zijn dan ook twee re-integratietrainers werkzaam. Zij bieden gedetineerden voorlichting, trainingen en praktische cursussen op het gebied van re-integratie, herstel, het stellen van doelen maar ook thema’s als vitaliteit en voeding komen aanbod. Door het volgen van een voorlichting of cursus doen gedetineerden praktische kennis en vaardigheden op die zij in het dagelijkse leven kunnen toepassen.

Gedetineerden centraal

Ik vind het fantastisch dat ons RIC in Dordrecht zich zo breed ontwikkeld heeft en is uitgegroeid tot een centrum waar we maatschappelijke dienstverlening in brede zin aanbieden. Bij ons in het centrum staan de gedetineerden centraal. We proberen met alle re-integratiemedewerkers een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden, zodat elke gedetineerde - zo goed als mogelijk - zijn zaken kan regelen voor de stap naar buiten. Bijvoorbeeld door het aanvragen van een uitkering, woonruimte of een ID-bewijs.

Teamwork

Hier in Dordrecht heb ik aan de basis gestaan van de opzet van het RIC. Mijn collega’s en ik hebben een top team opgebouwd. De werksfeer is fantastisch, alle neuzen staan dezelfde kant op en niemand zit op een eilandje. Het is een echt team dat met elkaar zich inzet om kwaliteit te leveren. Wie zou het niet fijn vinden om daaraan leiding te mogen geven? We krijgen hier ook alle ruimte om ons te blijven ontwikkelen. Het werk is heel divers en geen dag is hetzelfde.

Samenwerking in het RIC

Het Re-integratiecentrum van de PI Dordrecht is een gecombineerd RIC. Ook de bibliotheek, onderwijs en de re-integratietrainers maken er deel van uit én we werken nauw samen met de casemanagers. Het RIC is voor mij het hart van de inrichting, waar diverse functionarissen en organisaties samenkomen om onze doelgroep, de gedetineerden, te ondersteunen in hun voorbereiding naar de terugkeer in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de Reclassering, meerdere gemeenten en diverse hulporganisaties zoals Stichting De Hoop, Humanitas en Buddy-Zorg. Door een goede samenwerking hebben we snel een goed, maar vooral een compleet beeld van de gedetineerde en de mogelijke aandachtspunten waarmee hij aan de slag kan.

Ambities in Dordrecht

Mijn team in PI Dordrecht is nog lang niet klaar. We hebben de integrale intake ontwikkeld, die inmiddels landelijk is overgenomen. We willen investeren in werktoeleidende projecten, zoals FC Dordrecht Inside, een project voor re-integratie in combinatie met sport. We zijn betrokken bij een project zoals PakKans dat een heel compleet hulppakket in combinatie met arbeidsplekken aanbiedt.

We werken steeds meer samen met de afdeling Arbeid, de InMade praktijkschool en MBO-opleidingen. Ook onderwijs en de re-integratietrainers zijn hier bij betrokken. En onze re-integratietrainers zijn bezig met vitaliteitstrainingen op maat. Onze wens voor de toekomst: alles wat een gedetineerde voor elkaar gekregen heeft in het RIC, meegeven naar buiten. Een soort Buiten Re-integratiecentrum in samenwerking met nazorg van gemeentes. Plannen genoeg dus.