Als badmeester probeer ik te levelen met de jongeren

Verhalen uit de praktijk

Badmeester Fred is inmiddels alweer twintig jaar in dienst bij Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt. Waarvan de laatste 14 jaar als badmeester op de binnenkomst afdeling delinquenten (BAD) en toch vindt hij zijn baan nog steeds de leukste baan van Nederland. “Wanneer jongeren binnenkomen, ben ik de eerste persoon die ze zien. Het is mijn verantwoordelijkheid dat hun eerste moment hier goed verloopt, en daar doe ik elke dag weer mijn best voor” ,aldus Fred.

RJJI De Hartelborgt
Beeld: ©DJI

Mijn werkdag begint met het oppakken van lopende zaken zoals het transport van rechtbanken en verlofgangers. Zo weet ik precies wie er buiten zijn en welke jongeren er eventueel opgehaald worden of met verlof gaan tijdens mijn dienst. Daarna kijk ik of er nog invoer is binnengekomen voor de jongeren. Dat is bijvoorbeeld kleding die ouders hebben gebracht. Dat moet altijd grondig gecontroleerd worden om te voorkomen dat er contrabande binnenkomen. Nadat ik dat heb gecontroleerd, laat ik de desbetreffende afdeling weten dat ze de invoer bij me op kunnen komen halen. Daarnaast komen de urinecontroles (UC’s) ook bij mij binnen. Ik zorg ervoor dat deze vervolgens in worden gelogd bij het laboratorium en dat uitslagen van die UC’s ook weer worden verwerkt en terug worden gekoppeld.

Binnenkomst nieuwe jongeren

Jongeren komen hier binnen en ze worden eigenlijk meteen gefouilleerd en gevisiteerd. Veel mensen denken dat visitatie is bedoeld om te controleren of jongeren geen contrabande mee naar binnen nemen, maar eigenlijk gaat het veel verder dan dat. Met de visitatie kijken we ook of jongeren geen beschadigingen hebben. Als we weten dat de jongere bijvoorbeeld is betrokken bij een geweldsincident, moeten we ook goed controleren of er geen verwondingen zijn aan het lichaam. Als dat het geval is, schakelen we ook meteen de medische dienst in om ze te behandelen. Dat hoort ook bij de verantwoordelijkheid van de badmeester. Wanneer dat is gecheckt, zetten we de jongeren in de biometrie. Daarmee wordt er een (digitale) vingerafdruk gemaakt en een foto gemaakt, zodat we zeker weten dat de juiste persoon hier wordt geplaatst.

Wederzijds respect

De omgang met jongeren is ontzettend belangrijk. De jongeren komen op deze afdeling binnen dus ik ben de eerste persoon die ze zien wanneer ze hier geplaatst worden. Dat is een belangrijk moment. Ik hanteer ook hele korte duidelijke regels en dan zeg ik ook tegen de jongeren “je hoeft het niet te menen, maar we tonen wel respect naar elkaar en als je binnenkomt dan begroeten we elkaar ook even”. Ik probeer altijd met ze te levelen, een praatje te maken en te informeren naar hoe het met ze gaat. Nee is ook een antwoord, maar ze mogen mij alles vragen. En als puntje bij paaltje komt dan horen ze ook te doen wat ik vraag, maar het gaat wel om de manier waarop. Als ik zeg: “ik ben de beveiliger en je moet doen wat ik zeg” dan krijg je weinig voor elkaar bij die jongens. Maar als ik aangeef dat ik bijvoorbeeld ook liever op het terras zit met een drankje dan hem te visiteren en we gewoon beiden even moeten doen wat we moeten doen, dan is de medewerking ook veel groter. Wat je geeft is vaak ook wat je terugkrijgt en zo probeer ik ervoor te zorgen dat de sfeer hier op de BAD goed is. Maar ik treed ook zeker op als dat moet, want de veiligheid moet gewaarborgd blijven.

De leukste baan van Nederland

Als je het hele takenpakket van een badmeester ziet, dan lijkt het veel hetzelfde lopendebandwerk, maar hoe die taken uitgevoerd worden is ontzettend divers en uitdagend. Zo is bijvoorbeeld de taak van het controleren van de invoer hetzelfde, maar elke invoer is anders. Soms mist er iets, soms wordt er iets gevonden wat niet mag en dan moet je daarop handelen. Het is een grote verantwoordelijkheid dat alles correct verloopt. Zo kan het weleens voorkomen dat hier vier bussen van DV&O (Dienst Vervoer en Ondersteuning) tegelijk binnenkomen en dan moet je wel kunnen schakelen. Alles een-voor-een afhandelen en de rust bewaren. Wanneer iedereen dan op de plek is waar hij of zij hoort te zijn, dan denk ik ja, dat heb ik toch wel weer mooi geflikt. En dat zijn voor mij de succesmomenten waar ik het voor doe. Daar haal ik echt mijn energie uit en dat zorgt ervoor dat ik elke dag met een glimlach naar mijn werk ga. Ik vind zelf echt dat ik de leukste baan van Nederland heb.

Samenwerking

Gedurende een dienst ben ik in principe de enige badmeester. Dat betekent dat je je eigen werkwijze creëert. Wat is de wet- en regelgeving en hoe kan ik het voor mezelf werkbaar maken? Ik wil mijn werk goed doen en ik wil vertrouwd worden door mijn collega’s. Beide gaat me gelukkig nog steeds goed af. Maar je moet het wel zelf doen. Daardoor is de samenwerking met collega’s vanuit andere disciplines des te belangrijk. Ik heb hen nodig en zij mij. Het is belangrijk dat je elkaar moet kunnen vertrouwen en op elkaar kunt bouwen. Niet alleen bij een alarmsituatie, maar ook als je even wat hulp nodig hebt.
Wanneer een jongere vrijkomt, vraag ik ook altijd of ze een exit-formulier in willen vullen. Daarbij kijk ik altijd naar de laatste vraag: “Wat was de samenwerking met de badmeester?”. Gelukkig wordt die vraag al jarenlang over het algemeen goed beoordeeld. Nou, daar ben ik dan wel trots op!