Als afdelingshoofd sta je continu in contact met je team

Verhalen uit de praktijk

Maar liefst 20 jaar is hij al in dienst bij DJI, waarvan de laatste zes jaar bij De Hartelborgt. Roy heeft in zijn carrière diverse functies mogen bekleden, maar afdelingshoofd zijn van twee afdelingen in een jeugdinrichting is een vak apart. “Het is mijn taak om binnen mijn teams draagvlak te creëren en medewerkers in hun kracht te zetten. Wat hebben ze nodig om zo goed mogelijk tot hun recht te komen? Daar probeer ik ze de juiste begeleiding in te bieden.” aldus Roy.

Foto van Roy Berkhout in gang
Beeld: ©DJI / DJI

Diverse loopbaan
“Ik ben ooit begonnen als complexbeveiliger bij PI Arnhem en heb vervolgens in dezelfde functie gewerkt bij De Stadsgevangenis in Rotterdam en ik heb als PIW’er (Penitentiair Inrichtingswerker) gewerkt bij de Schie en PI Krimpen. Uiteindelijk werd het na 14 jaar tijd voor een nieuwe uitdaging bij een hele nieuwe doelgroep. Via mijn netwerk kwam ik bij De Hartelborgt in Spijkenisse terecht. Daar ben ik begonnen als pedagogisch medewerker en later ook senior pedagogisch medewerker. Ik kreeg de kans om een hbo-opleiding te volgen om zo richting een leidinggevende functie door te groeien. Die opleiding heb ik toen succesvol afgerond en inmiddels ben ik alweer drie jaar afdelingshoofd”.

Very Intensive Care
“Ik ben afdelingshoofd van een VIC-afdeling, dat staat voor Very Intensive Care. De VIC-afdeling is gericht op jongeren met ernstige psychiatrische (chronische) problematiek. Hier staat ‘zorg’ veel meer centraal. De groep is kleiner (minder jongeren op de groep) en daardoor is er meer rust, maar tegelijkertijd is er sprake van complexe problematiek van deze jongeren. Samen met een gedragswetenschapper die ook aan deze afdeling is gekoppeld, geven we samen leiding aan deze afdeling. Ik pak de managementkant met alle primaire processen op me en de gedragswetenschapper focust op de behandeling. Beide kanten zijn van groot belang, dus deze samenwerking is essentieel in het goed laten functioneren van ons team.

Daarnaast ben ik ook nog afdelingshoofd van een regulier langverblijfafdeling. Hier verblijven voornamelijk jongeren die een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen. Deze jongeren zitten vaak al langer in het systeem en kampen net zo goed met heftige problematieken en pittige casussen. De uitdaging bij deze jongeren zit wel op andere vlakken, zoals  de trajecten van de jongeren waaronder verlof, het middelengebruik tegengaan, voorgezet crimineel handelen voorkomen en werving van de juiste medewerkers.”

Overdracht
“Die twee verschillende afdelingen maken het werk heel leuk en afwisselend. Als afdelingshoofd ben je continu bezig met het coachen van je medewerkers en is het mijn taak om daar een fijne werksfeer in te creëren. Het belangrijkste is om als team te werken waarbij iedereen goed op elkaar is ingespeeld. Als je team er staat, dan straal je dat ook uit naar de doelgroep en krijg je veel meer voor elkaar. Ik probeer daarom ook geregeld op de afdeling aanwezig te zijn, maar helaas is dat niet altijd haalbaar. Toch zorgt mijn team ervoor dat ik altijd op de hoogte ben van wat er speelt. Zo is er elke dag een overdracht waarbij de vroege dienst alles overdraag aan de late dienst. Zulke momenten waarbij we informatie uitwisselen is van groot belang”.

Coaching
“Als afdelingshoofd werk je veel samen met je duaal partner en het team. Zo zijn er wekelijks teamoverleggen, is er een overleg met mijn duaal partner en een overleg met de senior pedagogisch medewerkers. Zij zijn de ogen en oren van de afdeling waar ik continu mee in contact sta en die ik ook coach. De input van de senioren en het team is van groot belang als we bepaalde keuzes moeten maken of als we gemaakte keuzes moeten bijstellen. Het is mijn taak om binnen mijn teams draagvlak te creëren en medewerkers in hun kracht te zetten. Wat hebben ze nodig om zo goed mogelijk tot hun recht te komen? Daar probeer ik ze de juiste begeleiding in te bieden.

Zo hebben we op één afdeling een relatief nieuw team. Eén medewerker van de groep gaf onlangs aan dat hij moeite had met het begrenzen van jongeren. Daar hebben we toen samen bij stil gestaan waarbij ik hem tools heb meegegeven. Toen ik na het weekend in het ochtendoverleg teruglas dat de medewerker een jeugdige begrensde, maakte mij dat echt trots. Dat is het mooie aan dit werk. Door de juiste coaching en begeleiding kun je stappen maken. Dat zie je ook terug in de omgang met jongeren. Toen ik net bij De Hartelborgt werkte, kreeg ik een compliment van een jongere die op verlof ging. Het was echt een heel simpel bedankje, maar ik was toch echt even uit het veld geslagen. Bij de andere PI’s waar ik werkte, gebeurde dat nauwelijks. Die kleine complimenten zijn voor ons van grote waarde en dat maakt me heel dankbaar om dit werk te mogen doen.”

Teamwork makes the dream work
“Het is een uitdagende en pittige job maar tegelijkertijd ook echt heel leuk. Het team van afdelingshoofden voelt echt als een warm bad. Er is altijd iemand waarmee je kunt sparren en je staat er nooit alleen voor. Die samenwerking zorgt ervoor dat we elke dag proberen bij te dragen aan de ontwikkeling van de jongeren. Wij zijn hier niet om ze te veroordelen, maar beter naar buiten te laten gaan. We willen ze wat meegeven waardoor ze beter terug naar buiten gaan dan hoe ze hier binnen kwamen. Het is cliché, maar daarin houd ik me echt vast aan het gezegde ‘teamwork makes the dream work’.”