Spitactie in de gevangenis

Verhalen uit de praktijk

Als je de titel leest, zou je kunnen denken dat wij in de gevangenis in Grave aan het tuinieren zijn geslagen. Maar…niets is minder waar. Een spitactie betekent in ons vak dat we gaan zoeken naar verboden goederen binnen de inrichting. Dit kan bijvoorbeeld gaan om telefoons, drugs of andere zaken waarvan het niet wenselijk is dat deze zaken binnen een gevangenis aanwezig zijn. Tijdens een spitactie wordt een cel, douche of een andere ruimte volledig,  tot in het kleinste hoekje,  doorzocht. Dit gebeurt al dan niet met ondersteuning van een drugs - of telefoonhond. Deze honden zijn opgeleid om verboden zaken in een gevangenis op te sporen.

Gevangenisdirecteur Carla
Beeld: ©DJI
Carla Wijnhoven werkt al jaren als gevangenisdirecteur van PI Grave. In deze blog deelt zij haar ervaringen en neemt ze je mee in haar werk.

Intern bijstandsteam (IBT) in actie

Een zogenaamde spitactie kan gedaan worden door de medewerkers van de afdeling zelf of door het interne bijstandsteam (IBT). De medewerkers van dit team hebben naast hun dagelijkse baan nog een rol als IBT-er. De IBT-ers zijn speciaal opgeleid om in te grijpen tijdens calamiteiten. Je kunt dit vergelijken met de ME van de politie.

Ondersteuning van het Landelijk bijstandsteam (LBB)

In sommige gevallen kan er echter ook een verzoek worden gedaan aan het landelijke bijstandsteam (LBB) om te ondersteunen bij een spitactie. Deze club medewerkers is hiervoor speciaal aangesteld en gespecialiseerd in onder andere spitacties. Zij worden een aantal keren per jaar steekproefsgewijs of bij een gerichte verdenking ingezet. Ook hebben zij beschikking over hightech apparatuur waaronder bijvoorbeeld drones. Met deze, op afstand bedienbare kleine apparaten, kunnen zij dan om het gebouw heen vliegen. Op die manier brengen zij de omgeving in beeld en kunnen ze afwijkende zaken rondom de gevangenis vaststellen.

Ook in de gevangenis in Grave vond een tijdje geleden een uitgebreide spitactie plaats. Het hele gebouw werd doorzocht. Er zijn ook drones ingezet. Gelukkig was de zoekactie zonder resultaat!

Oplettende buurtbewoners

Veel oplettende buren vonden de drones verdacht en hebben meteen de gevangenis gebeld. Ze vertelden dat er behalve vogels ook drones rondom het gebouw vlogen. Dit is fantastisch en een woord van dank aan de oplettende burger. Want om in hovenierstermen te blijven… bijen en vogels mogen over het gebouw vliegen, maar iets anders, in het kader van veiligheid, absoluut niet!

Lees ook deze blog van Carla: https://www.dji.nl/actueel/verhalen-uit-de-praktijk/weblogs/2023/niet-zoals-op-tv