Er zit veel meer achter de blauwe poort dan alleen de EBI!

Verhalen uit de praktijk

De PI Vught is misschien wel de meest bekende gevangenis van Nederland. En dat heeft alles te maken met de bewoners die veel mensen kennen uit de media. De blauwe poort komt dan ook regelmatig voorbij op televisie en in kranten. Vaak gaat het dan over de EBI, de extra beveiligde inrichting. Maar er zit veel meer achter de blauwe poort in Vught!

Sleutelring
Beeld: ©DJI

Naast de EBI, qua cellencapaciteit de kleinste inrichting in Vught, staan er nog zeven inrichtingen op het terrein in Vught. Iedere inrichting heeft een andere doelgroep en een andere focus als het gaat over zorg en veiligheid.

Vught PPC
Beeld: ©DJi

Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)

Het regime met het grootste aantal cellen (of eigenlijk kamers) is het Penitentiair Psychiatrisch Centrum. Er is plaats voor maar liefst 270 patiënten in Vught. Het valt misschien op dat we spreken over kamers en patiënten, in plaats van cellen en gedetineerden. Dat komt omdat de mannen die verblijven op het PPC worden behandeld voor psychiatrische stoornissen. Zij hebben een grote zorgbehoefte. Hun tijd in detentie wordt daarom gekenmerkt door veel behandeling van verschillende zorgprofessionals.

Drie beheersregimes: Terroristenafdeling (TA), Beheersproblematische gedetineerden (BPG) en de Extra Beveiligde Inrichting (EBI)

In Vught zijn drie regimes waarbij de veiligheidsmaatregelen strenger zijn dan bij de andere regimes. Dat heeft allemaal te maken met de doelgroep die verblijft in dat specifieke regime.

Op de Terroristenafdeling verblijven mannen die worden verdacht of zijn veroordeeld voor een misdrijf met een terroristische achtergrond.

Op de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden zitten mannen met gedragsproblemen. Een deel van deze mannen is bijvoorbeeld erg agressief, zij worden altijd door meerdere collega’s tegelijk benaderd.

De strengst beveiligde gevangenis van Nederland is de Extra Beveiligde Inrichting, ook wel de EBI. We zien de EBI wel als een gevangenis in een gevangenis. Dit is het enige regime in Vught dat een eigen afscheidingsmuur heeft. Deze gevangenis is bedoeld voor mannen die een zeer groot risico vormen voor de maatschappij, die vluchtgevaarlijk zijn of van wie het waarschijnlijk wordt geacht dat zij hun criminele praktijken voort willen zetten vanuit de gevangenis.

Vught unit 4
Beeld: ©DJI

Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD)

Dit regime is voor daders die meerdere delicten hebben gepleegd en hiermee criminaliteit en onveiligheid veroorzaken. ISD is een maatregel en is gericht op het terugdringen van recidive. Een deel van de gedetineerden van de ISD mag op verlof om buiten de poort te werken.

De reguliere regimes: Huis van Bewaring (HVB) en de gevangenis

In het Huis van Bewaring verblijven mannen die in voorlopige hechtenis zitten en nog in afwachting zijn van hun straf. De reguliere gevangenis is voor gedetineerden die zijn veroordeeld voor een misdrijf.

Acht regimes in totaal, op een terrein van bijna 30 hectare. Eigenlijk net een klein dorp. Wist je dat er zelfs een milieustraat op het terrein te vinden is? Ook is er een eigen tandarts, veel arbeidszalen en meerdere sportzalen. Vught is dus zelfvoorzienend in heel veel dingen. Leuk om te weten als je die blauwe poort weer eens voorbij ziet komen op de televisie!