Re-integratie Centrum

Alle PI's hebben een re-integratiecentrum (RIC). Daar kunnen gedetineerden terecht om – eventueel met ondersteuning van medewerkers en vrijwilligers - zelf hun terugkeer naar de samenleving voor te bereiden.

Mogelijke activiteiten in het RIC

In het centrum kunnen gedetineerden:

  • Spreekuren bijwonen van gemeente of zorginstellingen;
  • Voorlichtingsmateriaal (folders/brochures) bekijken of ophalen;
  • Cv, sollicitatiebrief of portfolio maken/schrijven;
  • Beroepskeuze- of competentietest invullen;
  • (Digitale) formulieren invullen, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een identiteitsbewijs;
  • Op een speciaal beveiligde computer bepaalde websites bezoeken voor bijvoorbeeld inschrijven voor een woning,
  • Naar vacatures zoeken of inschrijven bij het UWV,
  • Schulden inventariseren en schuldeisers aanschrijven;
  • Zorgverzekering opschorten/opstarten.