Bent u bezoeker?

U bent als bezoeker van harte welkom in de P.I. Achterhoek. Wij rekenen op uw begrip voor onze toegangsprocedure.
U kunt als bezoeker niet telefonisch een afspraak maken. Uw relatie is zelf verantwoordelijk voor wie er op zijn vaste bezoekuur komt. Hij levert een namenlijst aan van degenen die op bezoek kunnen komen. Dit houdt in dat als uw naam op deze lijst staat, u van harte welkom bent. Er mogen maximaal 2 personen ouder dan 13 jaar + 1 persoon  jonger dan 13 jaar op bezoek komen (of 1 persoon ouder dan 18 jaar + 2 personen jonger dan 13 jaar). Koffie haalt men aan het begin van het bezoek, daarna zijn er geen loopbewegingen meer toegestaan. Uw relatie informeert u over het ingeplande bezoekuur. Hij is ook verantwoordelijk voor het afbellen van de afspraak. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Een half uur voor einde bezoektijd wordt u niet meer toegelaten.

Toegang tot de inrichting

Als u op bezoek komt, moet u zich bij binnenkomst identificeren met een geldig en onbeschadigd identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Indien u zich aanmeldt voor uw afspraak wordt het legitimatiebewijs ingehouden en gecontroleerd. Na het bezoek krijgt u het terug.  

  • Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich zelf legitimeren;
  • Kinderen tot en met 13 jaar moeten onder begeleiding;
  • Vanaf 18 jaar mag men optreden als begeleider.

Wij danken u voor uw begrip.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Beeldbellen

De justitiabele kan kiezen voor een afspraak met beeldbellen. Wanneer de afspraak is goedgekeurd en ingepland, wordt aan de gesprekspartner een uitnodiging per mail verstuurd met de datum en het tijdstip van het videogesprek. De uitnodiging is alleen voor u persoonlijk bedoeld. Naast de datum en het tijdstip vindt u in de mail een link naar het videogesprek. Elke link is uniek en kan slechts één keer worden gebruikt.

Het gesprek dient in een rustige omgeving plaats te vinden; het is niet toegestaan buiten of in een grote ruimte met meerdere personen het gesprek te voeren. Mochten er meerdere genodigende willen deelnemen aan het gesprek kan dit alleen met toestemming van de inrichting. De richtlijnen voor het aantal toegestane deelnemers is gelijk aan regulier bezoek en afhankelijk van de locatie waar de justitiabele verblijft.
Om te beoordelen of iedereen zich aan de afspraken houdt kunnen DJI medewerkers meekijken met de gesprekken. Deelnemers kunnen tijdens het gesprek op ongewenst gedrag worden aangesproken. In het uiterste geval kan voor een of meerdere personen de verbinding worden verbroken.

Gesprekken kunnen opgenomen en nadien bekeken worden. De justitiabele wordt daarvan, altijd vooraf aan het videogesprek, in kennis gesteld.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de inrichting: 

E-mailadres: beeldbellenAchterhoek@dji.minjus.nl.
Telefoon bezoekafspraken: 08807 36680.

Relatiebezoek

Familie of relaties kunnen zelf geen afspraak maken: de gedetineerde kan familieleden of relaties uitnodigen en dient het bezoek ook zelf te laten weten op welk tijdstip men langs kan komen. De bezoektijden zijn gekoppeld aan de afdeling waar de gedetineerde verblijft.

Familie en/of vrienden

Bellen door familie en/of vrienden of doorverbinden naar een gedetineerde die bij ons verblijft, is niet mogelijk. Andersom kan de gedetineerde wel telefonisch contact met u opnemen. Hiervoor kunnen echter geen terugbelverzoeken e.d. gedaan worden. Ook kunnen er telefonisch geen berichten worden doorgegeven.

Telefonisch worden er ook geen mededelingen gedaan of een gedetineerde bij ons verblijft.

Toegangsbeleid

Bij binnenkomst controleert de portier u en uw bagage op verboden spullen. Dit gebeurt door middel van een detectiepoort en scan-apparatuur. Zo nodig wordt gebruik gemaakt van handdetectie. Houd rekening met de keuze van uw kleding. Wanneer u niet 'piepvrij' door de detectie komt, zal u geen toegang worden verleend. Naast de zogenaamde 'beugel bh', kunnen sieraden, haarclips, ritssluitingen, metalen knopen op broeken en dergelijke de detectieuitslag beïnvloeden. Voor een vlotte toegangscontrole is het raadzaam om ook hiermee rekening te houden.

Legitimatie

Als u op bezoek komt moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Dit mag zijn een: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Europese identiteitskaart. Vanaf 14 jaar bent u verplicht zich te legitimeren.

Ambtelijk bezoek

Ambtelijk bezoek is alleen mogelijk na telefonische afspraak, zodat een spreekruimte kan worden gereserveerd. Het telefoonnummer voor bezoekafspraken is: 088 07 36680. Het maken van afspraken voor ambtelijk bezoek kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 11.45 uur en in de middag tussen 13.00 en 16.30 uur.

Terugbelverzoek advocaten

Een terugbelverzoek aanvragen voor het telefonische spreken van een cliënt kan via de Telio-app en bij spoedgevallen via het e-mailadres: terugbelverzoekpiachterhoek@dji.minjus.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Verlengde Ooyerhoekseweg 21
7207 BJ ZUTPHEN

Postadres

PI Achterhoek
Postbus 4025
7200 BA ZUTPHEN
Telefoonnummer: 088 073 65 00