Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van goederen geschiedt via de portier en de visitatieafdeling door middel van een invoerverzoek, dat door de gedetineerde is ingediend. Invoer middels een postpakket is niet toegestaan. Dit zal op kosten van de betreffende gedetineerde worden geretourneerd. Het invoeren van linnengoed is niet toegestaan, behalve invoer van 2 handdoeken (max. 120 x 60 cm) en twee washandjes.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, verstuurd worden naar PI Almelo. Toegezonden contant geld wordt opgeslagen als preciosum en pas bij diens ontslag aan de gedetineerde verstrekt. Voorts wordt ten aanzien van gedetineerdenpost conform wet- en regelgeving gehandeld.

Geld storten

Geld overmaken aan een gedetineerde kan op onderstaand rekeningnummer.

Bankrekeninggegevens

IBAN nummer: NL57INGB0705004112
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 202/PI Almelo
Plaats: Den Haag

Geld overschrijven

Wanneer er door een relatie geld overgeschreven wordt naar de rekeningcourant van een gedetineerde, dan dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:

  •  eerst registratienummer
  •  daarna achternaam + voorletters gedetineerde

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan het Shared Service Center (SSC) DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:

ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Geld storten bij de bank

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de gedetineerde in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de gedetineerde. Deze bon kunt u sturen:

  1. In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of
  2. Per post naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiële Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB. Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Boetebetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Indien u een spoedbetaling heeft gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: bopialmelo@dji.minjus.nl

In een detentieverklaring staat de begindatum van detentie en de (voorlopige) einddatum. Het verstrekken van een detentieverklaring valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alleen de gedetineerde zelf kan een detentieverklaring aanvragen.