Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u relevante informatie over het verblijf in PI Alphen aan den Rijn.

Kleding en goederen invoeren

Locatie
Goederen brengen of ophalen kan alleen bij de invoerkeet: het witte gebouwtje dat op het terrein staat tegenover de ingang van Maatschapslaan 1.
Dit geldt ook als de gedetineerde aan de Eikenlaan verblijft. De week waarin goederen voor een gedetineerde gebracht of opgehaald kunnen worden is afhankelijk van de afdeling waar hij verblijft.

Openingstijden
In de week die aangegeven is in onderstaand schema kunt u terecht op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 11.45 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur. Zorg dat u ruim voor de sluitingstijd aanwezig bent, want het kan zijn dat er nog wachtenden voor u zijn. Komt u ’s middags op bezoek en wilt u goederen invoeren? Doe dit dan vóór het bezoekmoment. In de middag is het vaak drukker en dan bestaat de kans dat u niet op tijd aan de beurt bent voor sluitingstijd.

Let op: Vanaf 16.30 uur is het niet meer mogelijk om in- en uitvoer te brengen of te halen. Mocht u in de rij staan te wachten wordt u gevraagd om op een ander moment langs te komen.

Feestdagen
Ook op feestdagen die door de week vallen op maandag- tot en met vrijdag, kunt u volgens onderstaand schema terecht voor in- en uitvoer van goederen, op bovengenoemde tijden. Dus niet op feestdagen in weekenden.

Stem af met de gedetineerde voor wie u goederen komt brengen of halen
Voor de hoeveelheid, het type en het moment van invoer gelden regels. Het kan ook voorkomen dat een gedetineerde overgeplaatst wordt naar een andere afdeling. Daarom is het belangrijk om vooraf af te stemmen met de persoon voor wie u het brengt.

Belangrijk! Wanneer u kleding of goederen in wilt voeren dient u zich verplicht te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Invoer tijdens eerste week detentie

In de eerste zeven dagen van de detentie is het mogelijk om éénmaal kleding en/of goederen in te laten voeren, zonder rekening te houden met onderstaand schema, op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 11.45 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur. Hierbij geldt ook dat dit vooraf afgestemd moet zijn met de gedetineerde in verband met de benodigde formulieren die aanwezig moeten zijn als u invoer komt brengen.

Schema in- en uitvoer per weeknummer en afdeling

Week Afdeling Week Afdeling
26 Noord
27 Zuid
1 West 28 Oost
2 Noord 29 West
3 Zuid 30 Noord
4 Oost 31 Zuid
5 West 32 Oost
6 Noord 33 West
7 Zuid 34 Noord
8 Oost 35 Zuid
9 West 36 Oost
10 Noord 37 West
11 Zuid 38 Noord
12 Oost 39 Zuid
13 West 40 Oost
14 Noord 41 West
15 Zuid 42 Noord
16 Oost 43 Zuid
17 West 44 Oost
18 Noord 45 West
19 Zuid 46 Noord
20 Oost 47 Zuid
21 West 48 Oost
22 Noord 49 West
23 Zuid 50 Noord
24 Oost 51 Zuid
25 West 52 Oost

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor een gedetineerde kan, onder vermelding van de volledige naam (inclusief voornaam/initialen) en het registratienummer, naar het postadres worden gestuurd. Vermeld naast de achternaam en de voorletters ook, indien bekend, het registratienummer of de geboortedatum van de gedetineerde. Houd er rekening mee dat onvolledig geadresseerde poststukken langer onderweg kunnen zijn of zelfs teruggestuurd worden, indien de afzender bekend is.

3D-kaarten én kaarten met elektronica (bijvoorbeeld muziek of lampjes) zijn niet toegestaan. Dergelijke kaarten worden vernietigd en niet aan de gedetineerde verstrekt.

Postpakketten

Het is niet toegestaan om postpakketjes op te sturen naar een gedetineerde. De gedetineerde dient hier vooraf toestemming voor te krijgen. Postpakketten, zonder toestemming, die opgestuurd worden zullen geweigerd worden.
Indien de gedetineerde toestemming heeft gekregen, dan het postpakket versturen naar de adresgegevens van de locatie Maatschapslaan en niet naar de postbus.

Geld storten

Geld storten op de Rekening Courant van een gedetineerde kan op het rekeningnummer van de ING nr.: NL73INGB0705004406 ten name van Min. van Justitie en Veiligheid 291/PI Alphen aan den Rijn te Den Haag.

Wanneer u geld overmaakt naar een gedetineerde dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden (LET OP: gebruik ook deze volgorde):
- registratienummer
- achternaam + voorletters gedetineerde
Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

Voor internationale overschrijvingen dient u tevens de BIC code: INGBNL2A te gebruiken en het volgende adres:
ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Als alle benodigde gegevens bij de storting zijn vermeld, duurt het meestal 2twee werkdagen voordat het gestorte geld op de Rekening Courant van de gedetineerde staat.

Er is geen maximaal te storten bedrag bepaald. Een gedetineerde mag echter maximaal € 250,- aan saldo op zijn Rekening Courant aanhouden. Bedrag hierboven  wordt geblokkeerd.

Wilt u geld storten bij de bank?

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het ingeven van een omschrijving, dan ontvangen wij graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop dient het registratienummer en de naam vermeld te worden. Deze bon kunt u sturen naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV DEN HAAG
LET OP: bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB. Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt. Voor meer informatie over het betalen van boetes kunt u contact opnemen met het CJIB via telefoonnummer 058 215 95 55.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Boetebetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Indien u een spoedbetaling heeft gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.