PI Alphen aan den Rijn

PI Alphen aan den Rijn

De Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn bestaat uit twee locaties: de Eikenlaan en de Maatschapslaan. In totaal heeft de PI Alphen aan den Rijn plaats voor meer dan 1100 gedetineerden.

Er worden straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uitgevoerd, die door de rechter zijn opgelegd. PI Alphen aan den Rijn is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van gedetineerden en zet zich in, om hen voor te bereiden op een goede terugkeer in de maatschappij.

Aan de Eikenlaan zijn cellen voor arrestanten, Huis van Bewaring (HvB) en een afdeling ingericht voor Extra Zorgvoorziening (EZV). Aan de Maatschapslaan is een gevangenis, HvB en een afdeling EZV, veelal voor psychiatrische problematiek. Ook heeft PI Alphen aan den Rijn een ISD-afdeling (Inrichting Stelselmatige Daders), BBA (Beperkt Beveiligde Afdeling), AIT (Afdeling Intensief Toezicht) en ruimte voor BPG (Beheers Problematische Gedetineerden).

Contactgegevens

Bezoekadres Postadres voor beide locaties

Locatie Maatschapslaan
Maatschapslaan 1
2404 CA ALPHEN AAN DEN RIJN

Locatie Eikenlaan
Eikenlaan 36
2404 BR ALPHEN AAN DEN RIJN

PI Alphen aan den Rijn
Postbus 762
2400 AT ALPHEN AAN DEN RIJN

Telefoonnummer: 088 07 11000

Informatie- en Servicepunt PI Alphen aan den Rijn
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 – 11.30 uur en van 12.30 – 17.00 uur. 
Staat u in de wacht? Wanneer het Informatie- en Servicepunt in gesprek is, wordt na 2 minuten de verbinding automatisch verbroken. We verzoeken u dan opnieuw te bellen.
Ook per mail bereikbaar via isp.pialphen@dji.minjus.nl.

Telefonisch verstrekken wij i.v.m. privacywetgeving geen informatie over gedetineerden.

Rondleidingen

Rondleidingen zijn aan te vragen voor groepen die - aantoonbaar - vanuit hun werk of opleiding duidelijk affiniteit of binding hebben met het Gevangeniswezen of de PI Alphen als zodanig. Verzoeken kunnen in dit geval ingediend worden per email naar onze opleidingscoördinator of per post op bovenstaand postadres.

Stages

Op diverse afdelingen binnen PI Alphen aan den Rijn zijn mogelijkheden om stage te lopen. De minimum leeftijd om stage te lopen is 18 jaar. Voor alle MBO stageplekken geldt dat de organisatie een erkend leerbedrijf moet zijn waarbij de accreditatie getoetst kan worden bij SBB. Voor meer informatie, verwijzen wij naar onze opledingscoördinator.

Regimes

 • Gevangenis
  In de gevangenis zitten mensen die van de rechter een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen.

 • Huis van Bewaring (HvB)
  In het Huis van Bewaring zitten mensen die verdacht worden van een misdrijf. Ze zijn in voorlopige hechtenis genomen en in afwachting van hun rechtszaak.

 • Extra Zorg Voorziening (EZV)
  Op de EZV-afdeling verblijven gedetineerden die niet kunnen functioneren op een reguliere afdeling omdat ze extra zorg en begeleiding nodig hebben.

 • Inrichting Stelselmatige Daders (ISD)
  De ISD maatregel is in het bijzonder gericht op de aanpak van stelselmatige daders. Het doel van deze afdeling is de vicieuze cirkel van vastzitten, vrijkomen en terugvallen waardoor men weer vast komt te zitten te doorbreken.

 • Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA)
  Op de BBA krijgen gedetineerden gedurende het laatste jaar van hun detentie veel vrijheden. Met als doel om, met een persoonlijke en trajectmatige aanpak, via werk succesvol en veilig te re-integreren in de samenleving.

 • Afdeling Intensief Toezicht (AIT)
  De AIT is kleinschalig en bedoeld voor gedetineerden die intensief toezicht nodig hebben. Het doel van dit intensieve toezicht is om te voorkomen dat gedetineerden door gaan met criminele activiteiten tijdens hun detentie.

 • Beheers Problematische Gedetineerden (BPG)
  Op een BPG-afdeling worden gedetineerden geplaatst die een extreem beheersrisico vormen. Denk hierbij aan structureel beheersproblematisch gedrag vanwege:  psychologische problematiek, verslavingsproblematiek, vluchtgevaar of een ontwrichtend en ondermijnend gedragspatroon.

Omdat PI Alphen aan den Rijn één van de grootste inrichtingen in het land is en vanwege de strategische ligging, huisvesten wij gedetineerden uit het hele land, maar voornamelijk uit Midden- en West-Nederland.