Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Het is mogelijk om kleding en goederen in te voeren voor een gedetineerde. Dit kan van maandag tot en met vrijdag (niet op feestdagen) van 09.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur. Aan de hoeveelheid kleding en goederen zijn regels verbonden. Daarom is het raadzaam de invoer eerst af te stemmen met de gedetineerde voordat u kleding en/of goederen komt brengen. De gedetineerde is bekend met de regels die verbonden zijn aan de invoer van kleding en goederen.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het postadres worden gestuurd.

Geld storten

Geld overmaken aan een gedetineerde kan op onderstaand rekeningnummer.

Bankrekeninggegevens

IBAN nummer: NL51INGB0705004414
Te name van: Min. van Justitie en Veiligheid 292/PI Dordrecht
Plaats: Den Haag


Geld overschrijven

Wanneer u geld overschrijft naar een gedetineerde dan dient u bij de omschrijving/ kenmerk van de overboeking altijd het volgende te vermelden:
LET OP: Gebruik ook deze volgorde:

  • registratienummer
  • achternaam + voorletters gedetineerde

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag naar u teruggestort.

Geld storten bij de bank

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het ingeven van een omschrijving, dan ontvangen wij graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop dient het registratienummer en de naam vermeld te worden. Deze bon kunt u sturen naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV DEN HAAG

LET OP: bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB. Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: bevolking.pi.dordrecht@dji.minjus.nl
In het kader van de AVG kan het opvragen van een detentieverklaring alleen gedaan worden door de (ex)gedetineerde zelf. Hierna zijn ze vrij om deze zelf aan derden te verstrekken.