PI Dordrecht

De Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht is een justitiële inrichting die gebouwd is in 1996, uit één locatie bestaat en plaats biedt aan gedetineerden in verschillende regimes.

Contactgegevens

Bezoekadres Postadres
Kerkeplaat 25
3313 LC Dordrecht
088 07 22600
Postbus 638
3300 AP Dordrecht

Gebouw en geschiedenis

De PI Dordrecht (voorheen Dordtse Poorten) biedt onderdak aan preventief gehechte gedetineerden in het huis van bewaring, (in eerste aanleg) veroordeelde gedetineerden in de gevangenis en gedetineerden in de laatste fase van hun straf op de Beperkt Beveiligde Afdeling. Tevens beschikt PI Dordrecht over een afdeling Extra Zorg Voorziening (EZV).

Stages

PI Dordrecht is een erkend leerbedrijf. Door deze erkenning van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is PI Dordrecht bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk met uitzondering voor groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. Deze verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend (minimaal zes weken van te voren), met  het formulier rondleiding. Het volledig ingevulde formulier kunt u insturen naar het e-mailadres rondleidingen.pi.dordrecht@dji.minjus.nl.