Bent u bezoeker?

Let op: Om de verspreiding van het coronavirus in onze justitiële inrichting te beperken, heeft DJI maatregelen getroffen. Dit betekent dat de regels met betrekking tot bezoek zijn aangepast.

Basismaatregelen coronavirus

In onze justitiële inrichting gelden de RIVM-richtlijnen. Op plekken waar dat mogelijk is, houdt u 1,5 meter afstand tot anderen. U mag een medisch mondneusmasker dragen, omdat dit kan bijdragen aan het voorkomen van de verspreiding van COVID-19.

Eerst een zelftest
Heeft u klachten? Doet u dan een zelftest voordat u ons gebouw betreedt. Wij vragen u niet naar de inrichting te komen als u een positieve testuitslag heeft.

De directeur van de justitiële inrichting is altijd bevoegd af te wijken van de maatregelen als dat nodig is voor de veiligheid of gezondheid van de mensen in de inrichting. Bovenstaande kan afwijken van het ‘Bezoekreglement PI Dordrecht’.

Relatiebezoek

Als een gedetineerde bezoek wil ontvangen is hijzelf verantwoordelijk voor het maken van een bezoekafspraak en het informeren van zijn bezoekers. Gedetineerden mogen per bezoek maximaal 3 personen tegelijk ontvangen. Kinderen jonger dan 12 jaar worden voor 0.5 geteld. Kinderen jonger dan 2 jaar worden niet meegeteld. Kinderen tot 5 jaar mogen tijdens het bezoek bij de gedetineerden op schoot zitten. Bezoekers onder de 14 jaar krijgen alleen toegang onder begeleiding van een volwassene (18 jaar en ouder)

Voor het volledige bezoekreglement van PI Dordrecht verwijzen we u naar het Bezoekreglement PI Dordrecht onderaan deze pagina onder het kopje ‘Documenten’.

Ambtelijk bezoek

Het contact met de advocatuur vindt bij voorkeur telefonisch plaats, maar als de advocaat of justitiabele aangeeft fysiek te willen overleggen, dan is dat mogelijk.

Ambtelijk bezoek is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 11.45 uur en van 12.30 uur tot 16.30 uur. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 minuten voor einde bezoek. Wij raden aan om vóór het ambtelijk bezoek een afspraak te maken via de bezoekadministratie. Een afspraak maken kan via het nummer 088-07 22715. Het afspraken bureau/ambtelijk bezoek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur. Is er sprake van een spoedsituatie na 12:00 uur en dient u uw cliënt de dag erna te bezoeken, stuur dan uw verzoek per email door via: backoffice.pi.dordrecht@dji.minjus.nl. Uw verzoek zal vervolgens door de directeur worden beoordeeld.

Indien er een afspraak wordt gemaakt, dan dient het ambtelijk bezoek zijn cliënt hierover zelf te informeren. Wanneer u geen afspraak heeft gemaakt dan kan het voorkomen dat er geen spreekkamer beschikbaar is. U dient er rekening mee te houden dat uw cliënt niet in de gelegenheid is om u te ontvangen tijdens bloktijden. Dit laatste geldt voor bezoek met- en zonder afspraak.

U dient naast een eventuele beroepenpas in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Bezoek ketenpartners (Niet Justitiegebonden Organisaties)

Bezoek van ketenpartners vindt zoveel mogelijk telefonisch plaats. Uitzondering hierop is wanneer er dringende redenen zijn om het bezoek fysiek te laten plaatsvinden.

Behoort u tot één van onze ketenpartners dan dient u voordat u telefonisch een afspraak maakt de navolgende procedure te volgen. U stuurt een e-mailbericht naar DORLC-EFM-Ketenpartn@dji.minjus.nl met daarin de volgende informatie:

  • Naam van uw organisatie.
  • Uw volledige naam.
  • Naam van de gedetineerde die u wilt bezoeken.
  • Reden waarom u deze gedetineerde komt bezoeken (zo uitgebreid mogelijk).

Na ontvangst van deze gegevens zal er een toetsing plaatsvinden of er sprake is van toekenning geprivilegieerd (ambtelijk) bezoek. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Terugbelverzoek advocaten

Indien u een terugbelverzoek heeft voor uw cliënt, dan kunt u gebruik maken van e-mail: backoffice.pi.dordrecht@dji.minjus.nl.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de MyTelio app of het servicenummer (0900)1122000 om een voicemailbericht in te spreken bij uw cliënt. Met een voicemailbericht kunt u uw cliënt rechtstreeks vragen om u terug te bellen. Gedetineerden ontvangen bij binnenkomst een Telio-rekeningnummer. U kunt uw cliënt vragen om het unieke rekeningnummer van Telio, zodat u een voicemailbericht kunt inspreken. Uitgebreide informatie over deze telefonievoorziening kunt u nalezen in de onderstaande "Telio flyer relaties van justitiabelen".

Informatie over het downloaden en gebruik van de Telio app vindt u op de website van MyTelio. Meer informatie vindt u ook in onderstaande flyer.

Toegangsbeleid

Voor uitgebreide informatie over onder andere het toegangsbeleid, verwijzen we u naar het bezoekreglement.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Contactgegevens

Bezoekadres

Kerkeplaat 25
3313 LC DORDRECHT

Postadres

PI Dordrecht
Postbus 638
3300 AP DORDRECHT
Tel. 088 072 26 00

Bereikbaarheid

PI Dordrecht is met de auto makkelijk te bereiken vanaf de A16 en A15. Kies vervolgens de N3 en neem afrtit De Staart.