Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over het verblijf in de inrichting PI Haaglanden.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van uitsluitend kleding en schoenen, originele CD’s en spellen zonder geweldsaspecten -overige artikelen uitsluitend na toestemming van het afdelingshoofd- kan op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur

Voor iedere afdeling één maal in de drie weken, het invoerschema per afdeling is bekend bij de gedetineerde (afwijkende invoermomenten uitsluitend via toestemming van het afdelingshoofd).

Voor de hoeveelheid invoer geldt een beperking (maximaal de hoeveelheid van een kleine boodschappentas) en voor het moment van invoer gelden regels. Daarom is het aan te raden de invoer af te stemmen met de gedetineerde.

Telefonisch contact met een gedetineerde in de PI Haaglanden

Ambtelijk

Indien u als advocaat een terugbelverzoek heeft voor uw cliënt, dan kunt u gebruikmaken van e-mail: terugbelverzoek.pischeveningen@dji.minjus.nl

Familie en/of vrienden

Bellen door familie en/of vrienden of doorverbinden naar een gedetineerde die bij ons verblijft, is niet mogelijk. Andersom kan de gedetineerde wel telefonisch contact met u opnemen. Hiervoor kunnen echter geen terugbelverzoeken e.d. gedaan worden. Ook kunnen er telefonisch geen berichten worden doorgegeven.

Telefonisch worden er ook geen mededelingen gedaan of een gedetineerde bij ons verblijft.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bezoekadres van de inrichting worden gestuurd.

PI Haaglanden
T.a.v. naam en registratienummer
Postbus 87810
2508 DE DEN HAAG

Ambtelijke post

Als advocaat dient u stukken bestemd voor uw cliënt in een dichte envelop te versturen. Deze envelop stopt u in een andere envelop met een begeleidend schrijven dat dit om ambtelijke post gaat van advocaat aan cliënt. Wij zorgen er dan voor dat de dichte envelop bij uw cliënt terecht komt. Wel willen wij u erop wijzen dat dit alleen voor advocatenpost geldt. Mochten wij twijfels hebben over de inhoud van de dichte envelop dan zullen wij de post niet uitreiken maar contact met u opnemen. Wij nemen ook contact met u op als de post niet op de juiste manier is verzonden.

Post van familie en/of vrienden

U kunt uw kaart of brief sturen naar bovenstaand adres. Let wel: alle post wordt gelezen, zowel de inkomende als uitgaande post.

Geld storten

Bankrekeninggegevens PI Haaglanden
IBAN nummer: NL82INGB0705004147
Ten name van: PI Haaglanden
Plaats: Den Haag

Geld overschrijven

Wanneer u geld overschrijft naar een gedetineerde, dan dient u bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende te vermelden

LET OP: Gebruik ook deze volgorde

  • registratienummer
  • achternaam + voorletters gedetineerde

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag naar u teruggestort.

Geld storten bij de bank

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de gedetineerde in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en de naam van de gedetineerde. Deze bon stuurt u naar

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.