PI Haaglanden

De Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden in Scheveningen is zonder meer een unieke (zorg)locatie te noemen.  De PI bestaat uit een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) en het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). In het JCvSZ biedt de PI als enige eenheid binnen DJI, lichamelijke zorg die niet in de inrichtingen van DJI geboden kan worden op het niveau van ‘low care’. Daarnaast huisvest deze locatie capaciteit ten behoeve van de Internationale Tribunalen en het Internationaal Strafhof (ICC).

Welkom bij de penitentiaire inrichting Haaglanden, een unieke gevangenis in Nederland. Deze gevangenis heeft als enige een zorgcentrum waar justitiabelen verblijven die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Dat kan lichamelijke zorg zijn, maar ook psychiatrische. Of een combinatie van beide. De PI Haaglanden ligt in Scheveningen en heeft plek voor zo’n 200 justitiabelen. Daarnaast worden hier ook verdachten voor de Internationale Tribunalen geplaatst.

We volgen vier collega’s in het dagelijks werk in de penitentiaire inrichting. In het Penitentiair Psychiatrisch Centrum kortweg PPC, vindt de zorg en behandeling van gedetineerden met psychiatrische problemen plaats. In het andere deel van de inrichting, het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg wordt medische zorg geboden.

Mijn naam is Edith. Ik ben als verpleegkundige hier werkzaam, al 20 jaar.
In het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg. Vaak hebben mensen wel psychische klachten maar in principe kunnen wij iedereen hier verzorgen die in een normaal ziekenhuis ook verpleegd wordt.

Als je als verpleegkundige in een ziekenhuis zou werken dan werk je, of op een chirurgische afdeling, of op een interne afdeling en wij hebben eigenlijk alles. Wat wij veel hier krijgen zijn bijtwonden, van politiehonden vaak schotwonden honger- en dorststakers. We hebben moeder- en kindzorg, we hebben orthopedie. Dat maakt het werk zo ontzettend afwisselend.

Het verschil met het werken in deze inrichting, als verpleegkundige in een ziekenhuis is dat je continu bewaking hier hebt en dat geeft ook een heel veilig gevoel. Onze doelgroep is natuurlijk ook heel anders. Ze komen eigenlijk overal vandaan.

- Goedemorgen, zegt u het maar.
- Goedemorgen, DV&O.
- Ja, kom verder.

Ze kunnen komen uit andere gevangenissen, ze kunnen komen van politiebureaus ze kunnen komen van uitzetcentra, tbs-klinieken.

Ik ben Wilbert, ik ben complexbeveiliger PI Haaglanden.
Het belangrijkste is de handhaving van de orde, rust en veiligheid voor zowel personeel, gedetineerden als bezoekers. Wij voeren onze taken hier in de PI uit door alert te zijn, waakzaam. Tijdens mijn werkzaamheden bevind ik me hier op het hele complex. Zowel op het PPC als het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg en in calamiteiten ook bij de VN en het ICC.

Ik ben Cas, ik ben verpleegkundig ZBIW'er.
Ik ben beveiliger en daarin werk ik ook samen aan de behandeling van de gedetineerden. Iedere gedetineerde heeft een eigen behandelplan met daarin behandeldoelen en hoe we zorg aan die gedetineerden moeten leveren.

Iedere gedetineerde is anders, daarin werk je samen met een behandelteam met een behandelcoördinator en een psychiater en een psycholoog en daarmee stel je samen behandeldoelen op.

- Onrustig gedrag vertoont hij, veel geluidsoverlast.

Ik ben Björn, ik werk hier als behandelcoördinator en GZ-psycholoog.
Hier in het PPC zitten mensen met complexe psychiatrische problematiek die zich in de maatschappij niet hebben weten te handhaven of die ook ontregeld zijn in psychiatrische klinieken van de GGZ. Als mensen hier binnenkomen dan zijn ze vaak wat in de war vaak zijn ze of net in crisis, of zitten ze tegen een psychiatrische crisis aan en dan kunnen ze zich vaak al niet meer goed handhaven in de PI waar ze vandaan komen. We proberen eigenlijk zo snel mogelijk als ze hier binnen zijn helder te krijgen wat er met ze aan de hand is om dan te kijken: welke behandeling hebben ze nodig. Dat kan zijn medicatie, dat kan zijn therapie bij de psycholoog, dat kan zijn vaktherapie vaak een combinatie daarvan.

Zoals je ziet, het is een prachtig gebouw. Het is een pand met een hele rijke historie en het is machtig mooi om ook hier te mogen werken. Ik ga nooit op een cel alleen naar binnen. Zodra de bewaking het niet veilig vindt dat ik naar binnen ga, ga ik ook niet naar binnen.

Wat mijn werk inhoudt hier als verpleegkundige is heel veelzijdig omdat je van alles wel een beetje expertise moet hebben. Je werkt heel erg nauw samen met de artsen Die ook weer nauw samenwerken met de artsen in de regio dus dat is wel heel erg prettig.

We hebben ook een röntgenafdeling en we hebben natuurlijk een eigen tandartspraktijk. Dat is heel erg prettig voor noodgevallen. Kunnen mensen daar toch terecht om een gaatje te vullen of een kies te trekken.

- Je had inderdaad een gaatje.

Het leuke aan dit werk is: geen enkele dag is hetzelfde. Je hebt rustige dagen erbij maar je hebt ook dagen ja dan calamiteiten, kleine brandjes je weet nooit hoe de dag zal verlopen. Mensen hierbinnen hebben recht op één uur bezoek per week. En als het voorbij is dan wordt gebeld naar beneden, naar de portier dat het bezoek naar beneden komt.

Gedetineerden worden met de vingerscan door de biometrie gehaald. Zodat wij weten dat we de goede mensen binnen houden en niet de verkeerde naar buiten sturen. Dan worden ze begeleid door ons om door detectiepoort te gaan. En daarna gaan ze mee naar de fouillering en dan worden ze gefouilleerd.

Het is een 24-uursbedrijf dus je moet continu wel op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt binnen het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg. Bij een overdracht is het heel erg belangrijk dat de communicatie goed gaat. Dat is heel erg belangrijk als je met teams werkt binnen verpleging en bewaking, zodat je weet wat je te wachten staat. De goede zorg van de gedetineerden is belangrijk voor henzelf en voor ons als personeel.

Met de afdelingen proberen wij de gedetineerde patiënten te motiveren om hun cel uit te komen en te gaan sporten of bijvoorbeeld naar de arbeid te gaan. Daarnaast bieden wij ook nog specifieke therapieën binnen ons PPC. We bieden psychotherapie aan en dat is gericht op het heden en de toekomst. En we bieden ook nog muziektherapie, creatieve therapie… En dat is eigenlijk om hen zo goed mogelijk terug te brengen in de maatschappij of naar een andere instelling.

De afgelopen decennia is de Penitentiaire Inrichting Haaglanden uitgegroeid tot dé gevangenis waar zorg en veiligheid samengaan. Om gerichte zorg aan justitiabelen te blijven geven wordt binnenkort gestart met de bouw van een nieuw pand dat voldoet aan de eisen van deze tijd. De afdelingen voor psychiatrische en lichamelijke zorg worden door de nieuwbouw nog meer met elkaar verbonden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Postadres

Pompstationsweg 32
2597 JW DEN HAAG
tel. 088 071 40 00
PI Haaglanden, locatie Scheveningen
Postbus 87810
2508 DE DEN HAAG

Rondleidingen en gastlessen

Rondleidingen zijn alleen mogelijk voor groepen die vanwege hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. PI Haaglanden verzorgt regelmatig gastlessen op ROC's en andere scholen in de regio Den Haag.

Gebouw en geschiedenis

In 1880 werd het plan opgevat om een gevangenis aan de Pompstationsweg te bouwen. Van de oorspronkelijke strafgevangenis, zoals die in de periode van 1882 tot 1911 tot stand kwam, zijn slechts enkele onderdelen bewaard gebleven, zoals de monumentale poort. Het complex is in de loop van de tijd uitgebreid en aangepast aan de eisen van de tijd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de gevangenis door de Duitsers gebruikt. Nederlanders die zich verzetten tegen de Duitsers werden hier opgesloten voor verhoor en berechting. In de volksmond kreeg de gevangenis de naam ‘Oranjehotel’. Eén van de dodencellen (doodencel 601) is als monument in stand gehouden en ingericht zoals in de oorlog het geval was. Aan de Van Alkemadelaan is in september 2019 het Nationaal Monument Oranjehotel geopend, een herinneringscentrum dat volledig in het teken staat van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks vindt hier een herdenking plaats.

Arbeid

In Scheveningen worden door het productiebedrijf Haaglanden diverse werkzaamheden verricht door gedetineerden. Het gaat bijvoorbeeld om monteren, assembleren, verpakken, ompakken, sorteren, insealen en stickeren. Levering kan 52 weken per jaar, via incidentele opdrachten of een langlopend contract.

Meer informatie over de mogelijkheden en het aanvragen van offertes is te verkrijgen via het bedrijfsbureau van het productiebedrijf op telefoonnummer 088-0719590. U kunt ook mailen naar rbba.west@dji.minjus.nl of de contactgegevens op de website van In-Made.