Bent u bezoeker?

Let op: Om de verspreiding van het corona virus in onze justitiële inrichting te beperken, heeft DJI maatregelen getroffen. Dit betekent dat de regels met betrekking tot bezoek aangepast zijn.

Het bezoek vindt achter plexiglas plaats. Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van onze inrichting, dat u vindt onder 'algemene informatie' op deze pagina. Via het keuzemenu wordt u doorverbonden met de bezoekadministratie.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Beeldbellen

Tijdens de coronacrisis worden gedetineerden in de gelegenheid gesteld om contact te hebben middels beeldbellen. Gedetineerden mogen maximaal 1 uur per week gebruik maken van beeldbellen, naast het fysiek bezoek. Als u gebruik maakt van een computer of een tablet hoeft u voor beeldbellen niets te installeren. Wilt u het gesprek voeren via een smartphone dan heeft u de Jitsi app nodig uit de Play Store (Android) of App Store (Apple).

Hoe werkt het?
De gedetineerde kan via zijn leefafdeling een afspraak maken voor beeldbellen. Wanneer de afspraak is goedgekeurd en ingepland wordt aan de gesprekspartner een uitnodiging per mail verstuurd met de datum en het tijdstip van het videogesprek. De uitnodiging is alleen voor u persoonlijk bedoeld. Naast de datum en het tijdstip vindt u in de mail een link naar het videogesprek. Elke link is uniek en kan slechts één keer worden gebruikt. Soms moet nog even gewacht worden tot de gedetineerde ook aan het gesprek zal deelnemen.

Het gesprek dient in een rustige omgeving plaats te vinden; het is niet toegestaan buiten of in een grote ruimte met meerdere personen het gesprek te voeren. Mochten er meerdere genodigenden willen deelnemen aan het gesprek kan dit alleen met toestemming van de inrichting.

Om te beoordelen of iedereen zich aan de afspraken houdt kunnen DJI medewerkers meekijken met de gesprekken. Deelnemers kunnen tijdens het gesprek op ongewenst gedrag worden aangesproken. In het uiterste geval kan voor een of meerdere personen de verbinding worden verbroken.

Gesprekken kunnen opgenomen en nadien bekeken worden. De gedetineerde wordt daarvan, altijd vooraf aan het videogesprek, in kennis gesteld.

Relatiebezoek

Als een gedetineerde bezoek wil ontvangen, is hijzelf verantwoordelijk voor het maken van een bezoekafspraak en het informeren van zijn bezoekers. Op dit moment kan een gedetineerde maximaal één uur per week één volwassen bezoeker ontvangen, één kind t/m 12 jaar én een kind t/m 4 jaar (op schoot bij de volwassene). Kinderen vanaf 16 jaar mogen zonder begeleiding van een volwassene op bezoek komen. In verband met het coronavirus doet de portier, voordat u verder de inrichting in kan, een mondelinge gezondheidscheck door middel van het stellen van een aantal vragen. De procedure van toelating vraagt enige tijd. Zorg dat u een half uur voor aanvang bezoek aanwezig bent.

Ambtelijk bezoek

Het maken van een afspraak voor ambtelijk bezoek kan uitsluitend telefonisch op maandag tot en met donderdag tussen 08.00 tot 12.00 uur. Op vrijdag is dit niet mogelijk. Het ambtelijk bezoek zelf kan plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 11.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. Legitimatie is verplicht.

Terugbelverzoek advocaten

Terugbelverzoeken van advocaten kunnen op maandag t/m donderdag uitsluitend per mail aangemeld worden via: ambtelijkbezoekheerhugowaard@dji.minjus.nl. Op vrijdag wordt deze mailbox niet gelezen. Bij spoedverzoeken kunt u op vrijdag een mail sturen naar bmo.zuyderbos@dji.minjus.nl.

Verzoeken advocaat

Verzoeken van advocaten betreffende uw cliënt, dienen per post t.a.v. de directie te worden verstuurd naar het postadres: PI Heerhugowaard, Postbus 304, 1700 AH Heerhugowaard of per mail t.a.v de directie naar mailadres: bmo.zuyderbos@dji.minjus.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Copernicusstraat 10
1704 SV HEERHUGOWAARD

Postadres

PI Heerhugowaard
Postbus 304
1700 AH HEERHUGOWAARD
Tel. 088 072 90 00 (Zuyder Bos)
Tel. 088 071 81 00 (Amerswiel)

E-mail

Bureau Management Ondersteuning: bmo.zuyderbos@dji.minjus.nl

Detentie en Re-integratie: dnrheerhugowaard@dji.minjus.nl voor onderstaande zaken:

  • Verwerking gerechtelijke stukken
  • Verwerking interne gegevens zoals rapportages t.b.v. doorstroom en uitstroom justitiabelen.
  • Gegevens voor het selectieproces van justitiabelen
  • Verlofaangelegenheden
  • Detentieverklaringen