Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Invoer kleding en goederen

Bij binnenkomst kan er binnen 14 dagen één keer op afspraak worden ingevoerd. Na deze periode is het mogelijk om één keer per maand van maandag t/m zaterdag (vrijdag) spullen in- en uit te voeren. Let wel: iedere afdeling heeft zijn eigen in- en uitvoer datums. Voor de hoeveelheid, het type en het moment van invoer gelden regels en dient de justitiabele voorafgaand aan alle de in-/ uitvoer een invoerformulier in te vullen. Het is daarom aan te raden de invoer af te stemmen met de justitiabele.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het postadres worden gestuurd. Brieven afkomstig van geprivilegieerde personen/instanties dienen conform de Regeling geprivilegieerde post gedetineerden aangeboden te worden.

Geld storten

Bankrekeninggegevens

IBAN nummer: NL60INGB0705004252
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 215/PI Kr ad IJssel
Plaats: Den Haag

Onder vermelding van voorletters, achternaam en registratienummer van de gedetineerde.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:
ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Geld storten bij de bank

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de gedetineerde in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Deze bon kunt u sturen:

1. In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of
2. Per post naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiële Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Bellen, collect-call, voicemail, geld overmaken

De Telio app en MyTelio website zorgen ervoor dat bellen nog eenvoudiger werkt, de Collect Call-voorziening wordt uitgebreid, voicemail mogelijk wordt en er eenvoudig en snel geld naar de rekening-courant van de gedetineerde kan worden overgemaakt. In de onderstaande brochure leest u hier meer over.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Boetebetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Indien u een spoedbetaling heeft gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: algemeenpikrimpen@dji.minjus.nl.