Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Wilt u spullen voor uw relatie in- of uitvoeren? Dit kan alleen als uw relatie het in- of uitvoerformulier twee werkdagen van tevoren heeft aangeleverd bij het BAD. In- of uitvoer kan elke bezoekdag worden opgehaald of afgegeven tussen 09.30 uur en 11.30 en van 13:00 tot 16:00 uur uur. Bezoekdagen zijn: dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag, zaterdag en zondag.

Let op: dus niet op maandag.

Zijn er voorwerpen die volgens de huisregels niet zijn toegestaan, dan moet u deze aan het eind van het bezoek weer meenemen.

Gedetineerdenpost

Persoonlijke post

Het is niet toegestaan tijdens het bezoekmoment persoonlijk post aan uw relatie te overhandigen. Poststukken kunnen gestuurd worden naar het postadres van de PI Lelystad, Postbus 2170, 8203 AD Lelystad.

Op het poststuk dient u de volledige naam van uw relatie, het celnummer en het registratienummer van uw relatie te vermelden. Het is niet toegestaan voorwerpen per post op te sturen.

Ambtelijke post

Ambtelijke post voor een gedetineerde kan ook aan het postadres van de PI Lelystad worden gestuurd. Dergelijke vertrouwelijke post dient te worden voorzien van een begeleidend schrijven waarin wordt vermeld aan wie de gesloten enveloppe moet worden overhandigd.

Geld storten

Het is niet toegestaan contant geld aan uw relatie te geven via de invoerprocedure. Geld kan alleen worden overgemaakt naar de rekening-courant van uw relatie (aparte rekening van de gedetineerde binnen de PI, zie procedure hieronder).

Wilt u geld storten bij de bank?

U kunt geld voor uw relatie storten op de rekening van de PI Lelystad bij ING Bank N.V. Dit geld komt dan op de rekening-courant van de gedetineerde. Het rekeningnummer is NL29INGB0705004228. Vermeld hierbij het registratienummer en de naam van uw relatie.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Het is voor u niet mogelijk om contant boetebetalingen te verrichten bij de inrichting. Openstaande boetes kunnen worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Wanneer de gedetineerde voldoende geld op zijn rekening in de PI Lelystad heeft staan, kan hij ook hiermee openstaande boetes betalen. Dit kan hij via de Afdeling Bevolkingsadministratie aangeven. Er zal zorg worden gedragen voor de betaling van de boete, de gedetineerde zal door de afdeling worden opgeroepen om voor de betaling te tekenen.

Spoedbetaling aan het CJIB

Het is ook mogelijk om spoedbetalingen bij het CJIB te doen. Dit is dan de juiste handelswijze:

  1. Neem contact op met de Bevolkingsadministratie van de PI Lelystad (088 07 40300, keuze 2) voor de parketnummers/LexMuldernummers die nog betaald kunnen worden en het te betalen bedrag.
  2. Neem vervolgens contact op met het CJIB (telefoonnummer 058-2342066) en geef aan dat u met spoed boetes wilt gaan betalen. U krijgt dan één van de openstaande nummers als kenmerk wat u bij de betaling moet vermelden.
  3. Doe via uw bank een spoedoverboeking naar het CJIB.
  4. Neem na twee uur contact op met het CJIB en controleer of de betaling is ontvangen.
  5. Doe geen betalingen via het Grens Wisselkantoor (GWK).
  6. Bij spoedbetaling na 15.00 uur loopt u het risico dat deze dezelfde dag niet meer verwerkt kan worden.

IBANNUMMER CJIB: NL40INGB0705005194

Kijk voor meer informatie op de site van het CJIB: www.cjib.nl.

Detentieverklaring

Er kan een detentieverklaring aangevraagd worden. Dat alleen de gedetineerde doen of via zijn instemming uitsluitend schriftelijk en op het volgende e-mailadres: backoffice.lelystad@dji.minjus.nl.