PI Lelystad

De PI Lelystad geeft uitvoering aan vonnissen voor mannen vanaf 18 jaar. De totale capaciteit van de inrichting bedraagt 652 plaatsen, onder te verdelen in arrestantenplaatsen, gevangenisplaatsen en plaatsen Huis van Bewaring (HvB).

Contactgegevens

Bezoekadres Postadres
Larserdreef 300
8233 HB Lelystad
088 074 03 00
Postbus 2170
8203 AD Lelystad
E-mail: BMO.PI.Lelystad@dji.minjus.nl
LET OP: dit e-mailadres kunt u niet gebruiken voor informatieaanvragen over individuele gedetineerdenzaken.

Gebouw en geschiedenis

De PI Lelystad heeft met ingang van 2014 zelfmelders en arrestanten onder haar hoede gekregen, naast langgestraften. Sinds oktober 2018 huisvesten we ook Huis van Bewaring (HvB).

Uitvoeringspraktijk

De inrichting biedt vakopleidingen aan, primair onderwijs en trainingen, die aansluiten bij hun behoeften (onder meer taal, sociale vaardigheden, sollicitatietrainingen).
In het kader van terugkeer/ re-integratie wordt onder meer de workshop ‘Kiezen voor Verandering’ gegeven, wordt de zogenaamde Reflector afgenomen en wordt jaarlijks een Re-integratiemarkt-markt gehouden (terugkeermarkt met deelname van vele ketenpartners).

Sinds maart 2014 is er een RIC (Re-Integratie Centrum) waar gedetineerden terecht kunnen voor primaire vragen zoals huisvesting, schuldsanering en het regelen van een identiteitsbewijs. Deze RIC wordt bemenst door stagiaires en vrijwilligers van diverse ketenpartners.

De inrichting biedt in het kader van terugkeer en re-integratie ook mogelijkheden tot vakarbeid:

 • Opleiding schilderen (sinds 2007)
 • Interieurreiniging
 • Metaalopleiding (waaronder lassen)
 • Gericht onderwijs.

Daarnaast is er binnen de PI Lelystad sprake van een regionaal distributiecentrum (‘gedetineerdenwinkel’), ondergebracht bij de Arbeid. Vanuit dit distributiecentrum leveren we de boodschappen voor gedetineerden uit onze regio, waaronder onze eigen inrichting, de PI Heerhugowaard en de PI Scheveningen (tribunaal).

Rondleidingen

Rondleidingen zijn mogelijk voor groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. Verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op het postadres. Stuur je verzoek ter attentie van het Bureau Managementondersteuning. Vermeld bij de aanvraag in ieder geval het doel van de rondleiding en de grootte van het gezelschap.

Stages

Met verschillende scholen in de omgeving van Lelystad werken we regelmatig samen. We bieden op verschillende terreinen stageplekken aan. Wil je stagelopen bij de PI Lelystad? Kijk dan op de grotere vacaturesites (stages) of op de vacaturebank van je school of er een stage beschikbaar is.

Samenwerking met ketenpartners

Het programma MGW bracht met zich mee dat inrichtingen meer dan voorheen de samenwerking aangaan met partners. Imiddels zijn ketenpartners op diverse terreinen actief binnen de inrichting. Ketenpartners zijn ondermeer:

 • Gevangenzorg Nederland;
 • Exodus;
 • Surant;
 • SOS;
 • Reclassering;
 • Gemeente Lelystad;
 • Veiligheidshuizen
 • Perspectief Herstelbemiddeling
 • Politie.

Zie ook de pagina Samenwerking met ketenpartners.

Bijzonderheden externe toezichthouders

Zoals in elke inrichting, heeft ook Lelystad een Commissie van Toezicht. De directie vergadert maandelijks met de Commissie.

Voorjaar 2013 visiteerde de Inspectie Veiligheid & Justitie de inrichting. Uit de rapportage bleek dat naar het oordeel van de inspectie de inrichting ‘goed op weg is’. Wel waren er vragen over onder meer de beschikbaarheid van de huisregels voor gedetineerden. De inspectie heeft naar aanleiding van een vervolgbezoek geconstateerd dat vrijwel alle vraagpunten naar tevredenheid zijn opgelost, en ziet geen reden voor een herhalingsbezoek.

De inrichting wordt ook regelmatig geïnspecteerd door de afdeling handhaving van de gemeente Lelystad. Ook vinden er reguliere inspecties plaats zoals Safety-, Security & Housing.