PI Rotterdam locatie Hoogvliet

De locatie Hoogvliet (voorheen Stadsgevangenis Rotterdam) vormt samen met de locatie De Schie de Penitentiaire Inrichting Rotterdam.

Bekijk ook de locatiepagina 'PI Rotterdam, locatie De Schie'.

Contactgegevens

Bezoekadres Postadres

Koddeweg 100
3194 DH HOOGVLIET

088 073 14 00
(telefooncentrale PI Rotterdam)

PI Rotterdam, locatie Hoogvliet
Postbus 584
3190 AM HOOGVLIET

Gebouw en geschiedenis

De locatie Hoogvliet is in 2002 in gebruik genomen met als doel de overlast in de gemeente Rotterdam door justitiabele verslaafden te verminderen. Momenteel huisvest de locatie de regimes Huis van Bewaring, Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) en Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA).

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. In dit geval kunnen verzoeken schriftelijk worden ingediend met gebruik van het aanvraagformulier (minimaal acht weken van te voren) naar PIRotterdam@dji.minjus.nl ter attentie van het Bureau Managementondersteuning.