PI Rotterdam locatie Hoogvliet

De locatie Hoogvliet (voorheen Stadsgevangenis Rotterdam) vormt samen met de locatie De Schie de Penitentiaire Inrichting Rotterdam.

Bekijk ook de locatiepagina 'PI Rotterdam, locatie De Schie'.

Contactgegevens

Bezoekadres Postadres

Koddeweg 100
3194 DH HOOGVLIET
088 073 14 00
(telefooncentrale PI Rotterdam)

PI Rotterdam, locatie Hoogvliet
Postbus 584
3190 AM HOOGVLIET

Gebouw en geschiedenis

De locatie Hoogvliet is in 2002 in gebruik genomen met als doel de overlast in de gemeente Rotterdam door justitiabele verslaafden te verminderen. Momenteel huisvest de locatie de regimes Huis van Bewaring, Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) en Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA).

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. In dit geval kunnen verzoeken online worden ingediend (minimaal acht weken van te voren) via het aanvraagformulier.

Bezoek door een advocaat

Advocaten kunnen hun cliënten bezoeken van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.30 en 11.30 uur of tussen 13:00 en 16:00 uur. Bel voor het plannen van een afspraak, telefoon 088 073 14 00.

Vanaf 15 juni 2024 is het mogelijk om spreekruimtes te reserveren. Dit kan gedaan worden door te bellen naar 088 073 14 42 tussen 08:30 en 10:00 uur ’s ochtends of tussen 13:00 en 14:00 uur ’s middags.