Justitieel Complex Schiphol

Het Justitieel Complex Schiphol (JCS) is een complex waar verschillende justitiële processen gecombineerd worden uitgevoerd en waar de verschillende organisaties gebruik maken van elkaars faciliteiten en deskundigheid.

Het complex is gelegen naast Schiphol Airport en is een DJI-locatie die in publiek-private samenwerking (PPS) is gebouwd en wordt geëxploiteerd. PPS is een samenwerkingsvorm tussen de overheid en een of meer private ondernemingen.

Het Justitieel Complex Schiphol biedt plaats aan:

- het detentiecentrum Schiphol van DJI (het DCS);
- het aanmeldcentrum Schiphol van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
- een rechtbank.

Door in één complex verschillende justitiële processen gecombineerd uit te voeren, kunnen DJI, IND, DT&V, OM en de Rechtspraak gebruik maken van elkaars faciliteiten en deskundigheid. Alle woonafdelingen en cellen hebben dezelfde inrichting, waardoor deze geschikt zijn voor meerdere bewonersgroepen en detentieregimes. IND en DJI kunnen zo de wooncapaciteit van het complex onderling uitwisselen als de grootte van hun bewonersgroepen wijzigt. Ook zijn er diverse gehoorruimten voor het horen van asielzoekers. Ook de Koninklijke Marechaussee, Reclassering, Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en Vluchtelingenwerk Nederland zijn actief binnen het Justitieel Complex Schiphol.

Detentiecentrum Schiphol

Met ruim 450 (merendeels tweepersoons-) cellen biedt het DCS plaats aan asielzoekers in procedure, bolletjesslikkers en illegale of uitgeprocedeerde vreemdelingen. Ook justitiabelen gedetineerd voor de maximale duur van 8 weken (arrestanten) of in afwachting van een uitspraak (huis van bewaring) verblijven in het detentiecentrum Schiphol. Detentiecentrum Schiphol is de grootste gebruiker van het justitieel complex.

Contactgegevens

Bezoekadres:
Duizendbladweg 100
1171 VA Badhoevedorp

Postadres:
Postbus 7518
1118 ZG Luchthaven Schiphol

Telefoonnummer: 088 073 30 00