Bent u bezoeker?

Let op: Om de verspreiding van het corona virus in onze justitiële inrichting te beperken, heeft DJI maatregelen getroffen. Dit betekent dat de regels met betrekking tot bezoek aangepast zijn.

In het kort:

 • Maximaal 2 bezoekers (vanaf 13 jaar) per bezoekmoment (eventueel met 1 kind van maximaal 12 jaar).
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats alvorens u het pand betreedt. De gezondheidscheck bestaat uit een vragenlijst.
 • Bij voldoen aan de gezondheidscheck, mag u het pand betreden.
 • Bezoek vindt plaats achter plexiglas.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Relatiebezoek / Afspraak maken

Het maken van een bezoekafspraak is de verantwoordelijkheid van de ingeslotene. Hij/zij kan tijdens de vastgestelde bezoektijden familieleden en/of relaties uitnodigen en dient het bezoek ook zelf te laten weten op welk tijdstip zij langs kunnen komen. Het is – afgezien van ambtelijk bezoek – dus niet mogelijk om contact op te nemen met het detentiecentrum voor het maken van een bezoekafspraak.

Maximum aantal personen per bezoek

Vanaf 27 januari 2021 mag u maximaal 1 bezoeker per bezoekblok uitnodigen van 13 jaar of ouder. Daarnaast mag u maximaal 2 kinderen (jonger dan 13 jaar) uitnodigen. Het is niet toegestaan tijdens het bezoekuur bezoekers te wisselen (dus mensen te laten vertrekken en anderen voor hen in de plaats weer binnen te laten).

Lichamelijk contact

Vanwege de coronamaatregelen is lichamelijk contact niet toegestaan.

Beeldbellen

Per april 2021 is het mogelijk om te videobellen (beeldbellen) met uw relatie in het Justitieel Complex Schiphol. Beeldbellen kan een alternatief zijn voor het normale bezoek aan de inrichting waar uw relatie verblijft maar kan ook tussentijds (max. 25 minuten) als uw relatie daarvoor een afspraak maakt.

Mijzelf als contact opgeven
Uw relatie bepaalt zelf wie de beeldbel-contacten zijn. Heeft u met uw relatie afgestemd dat u een vast contact wordt, dan dient u ter verificatie de volgende gegevens aan ons te e-mailen (dcs.beeldbellen@dji.minjus.nl):
1. Voor- en achternaam
2. Geboortedatum
3. E-mailadres
4. Registratiennummer van uw relatie in detentie

Pas als wij deze gegevens ontvangen hebben, kunnen wij u als vast beeldbel-contact registeren.

Uw relatie mag 10 vaste contacten opgeven om via beeldbellen contact te leggen. Hij dient zelf een afspraak in te plannen voor beeldbellen, u kunt dit niet doen.

Voor meer informatie zie de pagina 'Beeldbellen DJI'.

Roken

In rijksgebouwen is roken niet toegestaan, dus in het gehele gebouw mag u niet roken, ook niet tijdens bezoek. Als u wilt roken, dan kunt u dat buiten doen.

Strafrechtelijken

Gedetineerden die in detentiecentrum Schiphol verblijven, mogen één keer peer week 1 uur bezoek ontvangen. Onze bezoektijden zijn ingedeeld in blokken van een uur. U wordt geadviseerd minimaal tien minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn. Indien u vertraagd bent, wordt u tot uiterlijk een half uur voor het einde van het aangevraagde bezoek toegelaten.

Vreemdelingen

Een vreemdeling die in het detentiecentrum Schiphol verblijft, mag per week twee uur bezoek ontvangen. Dit kan twee maal één uur zijn, of eenmaal twee uur achter elkaar. De bezoektijden zijn ingedeeld in blokken van een uur. U wordt geadviseerd minimaal tien minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn. Tot vijftien minuten voor einde bezoek wordt bezoek toegelaten.

Ambtelijk bezoek

Als zogenoemde geprivilegieerde contact (advocatuur, e.d.), hoeft u geen afspraak te maken. U kunt van maandag t/m vrijdag op bezoek komen. Dit is mogelijk tussen 08.00 uur en 16.30 uur (tussen 11.45 en 13.00 uur is geen geprivilegieerd bezoek mogelijk).
Piketadvocaten, de Raad voor de Kinderbescherming en NIDOS hebben meer bezoekmogelijkheden. U heeft 24 uur per dag toegang tot het complex, mits u een piketmelding kunt tonen bij de bezoekportier.

Heeft u vragen over uw cliënt die in het Detentiecentrum Schiphol verblijft, dan kunt u een e-mail sturen aan DCS_DR@dji.minjus.nl.

Toegangsvoorwaarden

Als u op bezoek komt, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen (verplicht vanaf 14 jaar). De volgende documenten worden hiervoor geaccepteerd:

Nederlandse nationaliteit:

 • Paspoort
 • Nederlands rijbewijs
 • Europees/gemeentelijke identiteitskaart

Indien geen Nederlandse nationaliteit:

 • Paspoort van het land van herkomst
 • Niet-Nederlands paspoort (zo nodig voorzien van een verblijfsaantekening)
 • Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst
 • Vluchtelingenpaspoort
 • Het W-document voor asielzoekers

Kinderen tot en met 14 jaar worden alleen toegelaten wanneer zij onder begeleiding zijn van een meerderjarige (minimaal 18 jaar oud).

Ambtelijk en geprivilegieerd bezoek dient naast een geldig identiteitsbewijs ook een functionele pas en/of uitnodigingsbrief c.q. piketmail aan de portier te tonen.

Toegangscontrole

Bij binnenkomst dient u 'piepvrij' door de detectiepoort te lopen. Houd rekening met de keuze van uw kleding. In sommige bh's en andere kleding zit metaal verwerkt en de kans bestaat dat u daarmee niet 'piepvrij' door de detectiepoort komt. Mocht dit gebeuren, dan zult u handmatig gefouilleerd worden.

Naast de zogenaamde 'beugel bh', kunnen sieraden, haarclips, ritssluitingen, metalen knopen op broeken en dergelijke de detectie-uitslag beïnvloeden. Voor een vlotte toegangscontrole is het raadzaam om ook hiermee rekening te houden.

Indien de handhaving van de orde en de veiligheid dit noodzakelijk maakt, kan de directeur een bezoeker de toegang tot of het voortzetten van het bezoek binnen het detentiecentrum weigeren. Ook wanneer het personeel constateert dat de regels worden overtreden, zal het bezoek worden beëindigd.

Let op: wanneer u het detentiecentrum verlaat, dient u zich uit te schrijven bij de portier.

Controle op verboden goederen

Als bezoeker mag u in principe niets mee het gebouw innemen. De portiers controleren u en uw bagage op verboden spullen. Dat gebeurt door middel van een detectiepoort, scanapparatuur en/of fouillering. Zaken zoals alcohol, drugs, wapens, voedsel (contrabande), contant geld, telefoons en gegevensdragers (laptop, camera, mp3-spelers, USB-sticks, etc.) mogen niet naar binnen.

Het is mogelijk dat er drugshonden worden ingezet bij de ontvangst van bezoek en in bezoekersruimten. Deze honden zijn speciaal opgeleid om drugs en/of telefoons op te sporen.Bij het constateren of onderscheppen van verboden goederen, zal het bezoek worden beëindigd, de toegang tot de inrichting worden geweigerd en mogelijk aangifte worden gedaan bij de Koninklijke Marechaussee. Een bezoeker bij wie de speurhond aanslaat, merken wij aan als potentieel risico voor de orde en veiligheid in de inrichting, waarna de toegang wordt geweigerd.

Wat u wel mag meenemen is babybenodigdheden, zoals een voedingsflesje, een luier en een speen. Overige spullen kunt u opbergen in een kluisje. Verzorging van baby's is mogelijk op het bezoekerstoilet. De organisatie voorziet in voorkomende gevallen in een rolstoel, loopkrukken en Maxi-Cosi, die voor de duur van het bezoek in bruikleen worden gegeven. Het is niet toegestaan om deze in eigen beheer binnen te brengen.