Bent u bezoeker?

Let op: Om de verspreiding van het corona virus in onze justitiële inrichting te beperken, heeft DJI maatregelen getroffen. Dit betekent dat de regels met betrekking tot bezoek aangepast zijn.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Relatiebezoek

Een gedetineerde heeft recht op ten minste één uur bezoek per week.

Per bezoek is toegestaan:  

  • 3 volwassen bezoekers vanaf 18 jaar en 2 kinderen t/m 5 jaar mogen mee op schoot van de volwassen bezoeker. Kinderen van 6 t/m 17 jaar worden geteld als een volwassen bezoeker en mogen alleen onder begeleiding van een volwassen bezoeker op bezoek komen.
  • Kinderen vanaf 14 jaar mogen zonder begeleiding van een volwassene op bezoek komen.

De procedure van toelating vraagt enige tijd. Zorg dat u een half uur voor aanvang bezoekuur aanwezig bent. U wordt uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van het bezoekuur toegelaten tot de inrichting.

Bij binnenkomst dient u zich te identificeren met een erkend en geldig identiteitsbewijs en wordt u gecontroleerd met behulp van detectieapparatuur. Speurhonden kunnen worden ingezet voor een extra controle. Indien u hieraan geen medewerking verleent, wordt u niet tot de inrichting toegelaten. Op het moment dat de speurhond aanslaat (gaat zitten) bij een bezoeker, wordt u de toegang tot de inrichting ontzegd, ook als feitelijk geen contrabande wordt aangetroffen. Als daar aanleiding voor is wordt u verzocht mee te werken aan controle aan de kleding (fouilleren).

Als medewerking wordt geweigerd of het uiteindelijk niet lukt de detectieprocedure succesvol (piepvrij) te doorlopen, dan wordt u de toegang tot de inrichting geweigerd.

Een tweede poging (bijvoorbeeld na omkleden in de auto) om de inrichting te betreden is niet toegestaan. Als er contrabande wordt aangetroffen wordt eveneens de toegang tot de inrichting geweigerd en zal de toegang tot de inrichting ontzegd worden voor een nader te bepalen periode. Ook kan door de inrichting aangifte worden gedaan bij de politie.

Bezoekers die beschikken over medische hulpmiddelen dienen dit, in verband met de detectie, vooraf kenbaar te maken aan de portier. Wandelstokken, krukken en overige hulpmiddelen mogen na controle meegenomen worden naar de bezoekzaal. Indien ze niet of moeilijk controleerbaar zijn, kunnen ze worden ingewisseld tegen hulpmiddelen van de inrichting.

Bezoekers die een prothese dragen waarin metaal verwerkt is, dienen een doktersverklaring te overleggen. U wordt dan handmatig gedetecteerd en gefouilleerd.

BBJ voor Ambtelijk bezoek en ketenpartners

Met ingang van maandag 1 maart 2021 geldt een systeemwijziging voor het maken van afspraken en het spreken van gedetineerden in het kader van ambtelijk bezoek (niet voor advocatuur). Het gebruik van Skype, en de daarbij behorende procedure, is dan niet meer nodig.

De voor telehoren gebruikte apparatuur (VideoConferencing) is uitgebreid en beschikbaar voor o.a. 3 RO in het kader van de rechtsgang. Om een afspraak te maken kan per mail een verzoek worden gedaan, onder vermelding van gewenste datum en tijd, mailadres en te spreken cliënt. Er volgt automatisch een antwoord in de mailbox met een link. Het heet BBJ - BeeldBellen Justitiabelen en is voorzien van een blokkade opname en afluisteren, in verband met het garanderen van de geheimhouding en privacy.

Het mailadres is:  BBJ_Keten_Sittard@dji.minjus.nl

Terugbelverzoeken advocatuur

Advocaten kunnen een terugbelverzoek indienen:

Via een mail naar: pisittard.terugbelverzoeken.advocatuur@dji.minjus.nl
Via de Telio-app. U kunt hier een voicemailbericht achterlaten voor uw cliënt. Een handleiding hiervoor is beschikbaar op www.mytelio.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Op de Geer 1
6135 KN SITTARD

Postadres

PI Sittard
Postbus 5002
6130 PA SITTARD
Tel. 088 072 35 00
E-mail: pisittard@dji.minjus.nl