Bent u bezoeker?

Let op: Om de verspreiding van het corona virus in onze justitiële inrichting te beperken, heeft DJI maatregelen getroffen. Dit betekent dat de regels met betrekking tot bezoek aangepast zijn.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Relatiebezoek

Bezoek vindt plaats achter plexiglas en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Bij binnenkomst vindt er een gezondheidscheck plaats. Een gedetineerde kan maximaal één uur per week bezoek ontvangen.

De bezoekmogelijkheden zijn als volgt:

  • 1 volwassen bezoeker vanaf 18 jaar mag 2 kinderen in de leeftijd van 5 t/m 13 jaar meenemen en 1 kind t/m 4 jaar mag mee op schoot van de volwassen bezoeker.
  • 1 kind vanaf 14 jaar mag zonder begeleiding van een volwassene op bezoek komen.

Bezoekers vanaf 13 jaar zijn verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen bij de toegangscontrole en tijdens de route naar en van de bezoekersruimte. In de bezoekersruimte mag het mondkapje af. U dient zelf te zorgen voor een mondkapje. Zonder mondkapje wordt u niet in de inrichting toegelaten.

De procedure van toelating vraagt enige tijd. Zorg dat u een half uur voor aanvang bezoekuur aanwezig bent. U wordt uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van het bezoekuur toegelaten tot de inrichting.

Bezoekers worden bij binnenkomst gecontroleerd met behulp van detectieapparatuur. Speurhonden kunnen worden ingezet voor een extra controle. Indien u hieraan geen medewerking verleent, wordt u niet tot de inrichting toegelaten. Op het moment dat de speurhond aanslaat (gaat zitten) bij een bezoeker, wordt u de toegang tot de inrichting ontzegd, ook als feitelijk geen contrabande wordt aangetroffen. Als daar aanleiding voor is wordt u verzocht mee te werken aan controle aan de kleding (fouilleren).

Als medewerking wordt geweigerd of het uiteindelijk niet lukt de detectieprocedure succesvol (piepvrij) te doorlopen, dan wordt u de toegang tot de inrichting geweigerd.

Een tweede poging (bijvoorbeeld na omkleden in de auto) om de inrichting te betreden is niet toegestaan. Als er contrabande wordt aangetroffen wordt eveneens de toegang tot de inrichting geweigerd en zal de toegang tot de inrichting ontzegd worden voor een nader te bepalen periode. Ook kan door de inrichting aangifte worden gedaan bij de politie.

Bezoekers die beschikken over medische hulpmiddelen dienen dit, in verband met de detectie, vooraf kenbaar te maken aan de portier. Wandelstokken, krukken en overige hulpmiddelen mogen na controle meegenomen worden naar de bezoekzaal. Indien ze niet of moeilijk controleerbaar zijn, kunnen ze worden ingewisseld tegen hulpmiddelen van de inrichting.

Bezoekers die een prothese dragen waarin metaal verwerkt is, dienen een doktersverklaring te overleggen. U wordt dan handmatig gedetecteerd en gefouilleerd.

Beeldbellen

Tijdens de coronacrisis worden justitiabelen in de gelegenheid gesteld om (vooralsnog) met één contactpersoon contact te hebben door middel van beeldbellen. Hiervoor zal de justitiabele vragen om uw e-mailadres. Geef deze zorgvuldig door.

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt ontvangt u binnen ca. 30 minuten een bevestiging per e-mail. In deze e-mail treft u een link aan die geldig is op de dag van uw afspraak.
LET OP: Het kan gebeuren dat deze e-mail in uw spambox terecht komt. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw e-mailprovider.

Geef de gegevens zo compleet mogelijk door aan uw relatie. Zonder correcte en complete gegevens kunnen wij u niet volledig verwerken in het systeem.

Heeft u algemene vragen over het beeldbellen? Dan kunt u contact opnemen met de inrichting via het e-mailadres beeldbellensittard@dji.minjus.nl.

Tips en info:

  • Zorg voor een stabiele verbinding. Wanneer uw verbinding niet stabiel is kan het beeldbellen problemen ervaren.
  • Deel uw persoonlijke link nooit met anderen.
  • Bij het beeldbellen kan het gebeuren dat er iemand meekijkt.
  • Gedraagt u zich niet zoals verwacht zou mogen van een bezoeker? Dan kan de inrichting uw bezoek voortijdig beëindigen.

BBJ voor Ambtelijk bezoek en ketenpartners

Met ingang van maandag 1 maart 2021 geldt een systeemwijziging voor het maken van afspraken en het spreken van gedetineerden in het kader van ambtelijk bezoek. Het gebruik van Skype, en de daarbij behorende procedure, is dan niet meer nodig.

De voor telehoren gebruikte apparatuur (VideoConferencing) is uitgebreid en beschikbaar voor o.a. 3 RO in het kader van de rechtsgang. Om een afspraak te maken kan per mail een verzoek worden gedaan, onder vermelding van gewenste datum en tijd, mailadres en te spreken cliënt. Er volgt automatisch een antwoord in de mailbox met een link. Het heet BBJ - BeeldBellen Justitiabelen en is voorzien van een blokkade opname en afluisteren, in verband met het garanderen van de geheimhouding en privacy.

Het mailadres is:  BBJ_Keten_Sittard@dji.minjus.nl

Terugbelverzoeken advocatuur

Advocaten kunnen een terugbelverzoek indienen:

Via een mail naar: pisittard.terugbelverzoeken.advocatuur@dji.minjus.nl
Via de Telio-app. U kunt hier een voicemailbericht achterlaten voor uw cliënt. Een handleiding hiervoor is beschikbaar op www.mytelio.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Op de Geer 1
6135 KN SITTARD

Postadres

PI Sittard
Postbus 5002
6130 PA SITTARD
Tel. 088 072 35 00
E-mail: pisittard@dji.minjus.nl