PI Ter Apel

De Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel bestaat uit één locatie. PI Ter Apel heeft een capaciteit voor 456 gedetineerden en is een VRIS-inrichting.

VRIS staat voor vreemdelingen in strafrecht. De personen die in Ter Apel in detentie zitten, hebben een strafbaar feit gepleegd. Ze zijn hiervoor door de rechter veroordeeld en verblijven illegaal in Nederland (of zijn na hun misdrijf ongewenst verklaard). In samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) worden de vreemdelingen tijdens de detentie voorbereid op een terugkeer naar hun land van herkomst.

Contactgegevens

Bezoekadres Postadres

Ter Apelervenen 10
9561 MC TER APEL
088 074 21 00

Tevens afleveradres voor familipost/paketten

PI Ter Apel
Postbus 69
9560 AB TER APEL

Gebouw en geschiedenis

In 1998 gaven de toenmalige staatssecretaris Job Cohen en burgemeester Herman Euverink met een kanon uit Bourtange het startschot voor PI Ter Apel. De PI zorgde voor werkgelegenheid in de regio na het sluiten van het NAVO-complex en de spelletjesfabriek MB. De eerste gedetineerden waren bestuursrechtelijke vreemdelingen. Deze vreemdelingen verbleven ongewenst in Nederland en er werd van verwacht dat ze Nederland niet vrijwillig zouden verlaten. Vanaf eind 2001 werden ook reguliere gedetineerden geplaatst en uiteindelijk ging de inrichting helemaal over naar een reguliere gevangenis en Huis van Bewaring.

Vanaf 2013 verblijven in PI Ter Apel vreemdelingen in strafrecht (VRIS). Deze VRIS’ers zijn ongewenst verklaarde personen die in Nederland een misdrijf hebben gepleegd of hiervan verdacht worden. Omdat ze geen verblijfstatus (meer) hebben, worden ze na hun detentie uitgezet naar hun land van herkomst.
De gevangenis maakt onderdeel uit van het grootste Justitie en Veiligheidscomplex van Nederland. Op dit terrein zijn alle vreemdelingenketenpartners zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te vinden.

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk met uitzondering van groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. In dit geval kunnen verzoeken schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand postadres, ter attentie van het Bureau Managementondersteuning. Vermeld bij de aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.