Informatie voor gedetineerden hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf, of het verblijf van uw naasten, in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen is zeven dagen per week mogelijk van 08.00 uur tot 16.30 uur. Om invoer mogelijk te maken, moet de betrokken gedetineerde wel een invoerformulier hebben ingevuld. In de huisregels voor gedetineerden is vastgelegd welke goederen (en hoeveel) er ingevoerd mogen worden. Het is daarom aan te raden om de invoer vooraf af te stemmen met de gedetineerde.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het postadres worden gestuurd.

Geld storten

Geld overmaken aan een gedetineerde kan op onderstaand rekeningnummer.

Bankrekeninggegevens

IBAN nummer: NL29INGB0705004422
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 295/PI Ter Apel
Plaats : Den Haag

Geld overschrijven

Wanneer u geld overschrijft naar een gedetineerde moet u bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermelden.

LET OP, gebruik precies deze volgorde:

  • registratienummer
  • achternaam + voorletters gedetineerde

Zonder deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

Wilt u geld storten bij de bank?

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, moet u het registratienummer invullen bij de omschrijving.
Is er geen mogelijkheid voor het invullen van een omschrijving? Dan ontvangen wij graag een kopie van de bon die u na de storting krijgt. Vermeld op de kopie het registratienummer en de naam. Deze bon kunt u sturen naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV DEN HAAG

LET OP: bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.