Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over het verblijf in een inrichting.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar dit adres worden gestuurd:
Zandpad 3
3631 NK Nieuwersluis

Geld storten

Geld overmaken kan via de bank, bankrekeningnummer NL73INGB0705004309, ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 263/ PI Utrecht o.v.v. naam en voorletters van gedetineerde en registratienummer.

Voor internationale overboekingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:
ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam


Geld storten bij de bank

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de gedetineerde in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de gedetineerde. Deze bon kunt u sturen:
In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of

Per post naar:
Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiële Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag
Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

MyTelio

Via een gratis te downloaden MyTelio app in de Google Play Store (Android) of Apple Store (iOS) kunt u geld overmaken op het rekeningnummer van de gedetineerde. Ga hiervoor naar www.mytelio.nl en klik op “ontdek my telio” (een groene ‘knop’ rechts onderin).
Ook kunt u via Mytelio.nl een account aanmaken voor betalingen. Zie hiervoor rechts bovenin “inloggen/registreren”.

Naast het overmaken van tegoed op de rekening van de gedetineerde behoren ook het achterlaten van een voicemail, of het uitvoeren van een collect call tot de mogelijkheden.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Boetebetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt.

Indien u een spoedbetaling heeft gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: denrnieuwersluis@dji.minjus.nl. In een detentieverklaring staat de begindatum van detentie en de (voorlopige) einddatum. Het verstrekken van een detentieverklaring valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alleen de gedetineerde zelf kan een detentieverklaring aanvragen