Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u relevante informatie over het verblijf in de PI Veenhuizen locatie Esserheem.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kunt u, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het postadres sturen.

Geld storten

Wanneer u geld overschrijft naar een gedetineerde, dan dient u bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende te vermelden:
LET OP: Gebruik ook deze volgorde:

  • Registratienummer
  • Achternaam + voorletters gedetineerde

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag naar u teruggestort.

Bankrekeninggegevens

IBAN nummer: NL82INGB0705004341
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 275/PI Veenhuizen
Plaats: Den Haag

Geld storten bij de bank

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de gedetineerde in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de gedetineerde. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.