PI Veenhuizen locatie Esserheem

De locatie Esserheem vormt samen met Norgerhaven en Klein Bankenbosch de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen.