PI Veenhuizen locatie Esserheem

De locatie Esserheem vormt samen met Norgerhaven en Klein Bankenbosch de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen.

Contactgegevens

Bezoekadres Postadres
Meidoornlaan 38
9341 AP VEENHUIZEN
088 07 37050
PI Veenhuizen, locatie Esserheem
Postbus 39
9330 AA NORG

Gebouw en geschiedenis

Esserheem is een gevangenis en Huis van Bewaring (HvB). Er blijven reguliere gedetineerden, maar er zijn ook twee afdelingen voor bijzondere doelgroepen. Zo zijn er 24 plekken op de vadervleugel en 24 plekken op de Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA).

De vadervleugel is ontstaan uit het project Gezinsbenadering (samen met PI Leeuwarden). Op deze afdeling volgen gedetineerden vaders een speciaal programma om de band met hun kinderen zo goed mogelijk te houden. Het doel is de ‘detentieschade’ bij het kind zoveel mogelijk te voorkomen. Met andere woorden: het kind staat centraal.

Op de Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) verblijven gedetineerden die in de laatste fase van hun straf zitten en die al bepaalde vrijheden hebben verdiend. Ze mogen overdag buiten de gevangenismuren aan het werk om alvast te kunnen wennen en zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij.

In het HvB zitten gedetineerden die in voorlopige hechtenis zijn genomen en nog in afwachting zijn van een uitspraak van de rechter in hun strafzaak.

Esserheem heeft een capaciteit van 239 cellen (exclusief meerpersoons cellengebruik).