PI Veenhuizen locatie Norgerhaven

De locatie Norgerhaven vormt samen met Esserheem en Klein Bankenbosch de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen.