Bent u bezoeker?

Let op: Om de verspreiding van het coronavirus in onze justitiële inrichting te beperken, heeft DJI maatregelen getroffen. Dit betekent dat de regels met betrekking tot bezoek aangepast zijn. Zo vindt het bezoek achter plexiglas plaats. Onder het kopje ‘Relatiebezoek’ leest u de meest recente regels.

Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van onze inrichting, dat u vindt onder 'contactgegevens' op deze pagina. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een bezoekafspraak met uw cliënt wilt plannen.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Relatiebezoek

Als een gedetineerde bezoek wil ontvangen is hijzelf verantwoordelijk voor het maken van een bezoekafspraak en het informeren van zijn bezoekers. Met ingang van woensdag 28 april 2021 kan een gedetineerde maximaal één uur per week twee volwassen bezoekers + één kind onder de zestien jaar, of één volwassene en twee kinderen onder de zestien jaar ontvangen. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zonder begeleiding van een volwassene op bezoek komen. In verband met het coronavirus doet de portier, voordat u verder de inrichting in kan, een mondelinge gezondheidscheck door middel van het stellen van een aantal vragen. De procedure van toelating vraagt enige tijd. Zorg dat u een half uur voor aanvang bezoek aanwezig bent. U wordt uiterlijk tot vijftien minuten voor eindtijd van het bezoekuur toegelaten tot de inrichting.

Beeldbellen

Bij DJI is het mogelijk een videogesprek te voeren met een justitiabele. We noemen dit beeldbellen. Dit beeldbellen is een alternatief voor normaal bezoek in de inrichting waar uw relatie verblijft. Als u gebruik maakt van een computer of een tablet hoeft u voor beeldbellen niets te installeren. Wilt u het gesprek voeren via een telefoon dan heeft u de Jitsi app nodig uit de Play Store (Android) of App Store (Apple).

 Zie voor meer informatie de pagina 'Beeldbellen DJI'.

Ambtelijk bezoek

Voor advocaten en ketenpartners is tijdens werkdagen bezoek mogelijk op afspraak. De bezoeker dient hiervoor zelf een afspraak te maken met de afdeling Gedetineerdenplanning. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur via 088 – 07 37225 of gedetineerdenplanning.esserheem@dji.minjus.nl. Let op: mailberichten worden alleen behandeld op genoemde dagen/tijdstippen.

Bij het inplannen van de bezoekafspraak wordt rekening gehouden met het dagprogramma van de gedetineerde.

Terugbelverzoek advocaten

Een terugbelverzoek aanvragen voor het telefonisch spreken van een cliënt kan via het e-mailadres: FrontofficeNN@dji.minjus.nl. In uw verzoek graag vermelden naam, geboortedatum en de inrichting waar uw cliënt verblijft. De medewerkers van de FONN verrichten namelijk werkzaamheden voor meerdere inrichtingen.

Het moment waarop uw cliënt kan terugbellen is onder andere afhankelijk van de zogenaamde bloktijden in een penitentiaire inrichting. Zo kan een cliënt niet terugbellen tijdens het dagdeel arbeid. Daarnaast zal uw cliënt over een, voldoende opgewaardeerde, telefoonkaart moeten beschikken en de bereidheid moeten hebben om aan uw verzoek te voldoen.

Mocht u, via het keuzemenu, geen contact krijgen met een medewerker van de door u gekozen afdeling, dan wordt u automatisch doorgeschakeld naar een medewerker van de FONN.

De bedrijfstijden van de Front Office Noord Nederland zijn: 08.00 uur tot 16.00 uur. Verzoeken gedaan buiten deze tijden worden de volgende werkdag in behandeling genomen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Meidoornlaan 38
9341 AP VEENHUIZEN

Postadres

PI Veenhuizen, locatie Esserheem
Postbus 39
9330 AA NORG
Tel. 088 073 70 50