Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf of het verblijf van uw naasten in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen kan op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag: van 13.00 – 15.00 uur
  • Dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur en tussen 18.15 en 20.00 uur
  • Donderdag van 13.00 tot 15.00 uur en tussen 18.15 en 20.00 uur
  • Zaterdag van 09.30 tot 11.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur

U mag 1 plastic tas afgeven die niet groter is dan 50x50x50 cm. Voor de hoeveelheid, het type en het moment van invoer gelden regels. Daarom is het aan te raden de invoer af te stemmen met de gedetineerde. Voor de EBI, TA en BPG gelden afwijkende regels.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, in de blauwe brievenbus net na de bezoekersingang worden gedaan óf naar het postadres worden gestuurd.

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op onderstaand rekeningnummer.

Bankrekeninggegevens

IBAN nummer: NL07INGB0705004236
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 213/PI Vught
Plaats: Den Haag


Geld overschrijven

Wanneer u geld overmaakt naar een gedetineerde dient bij de omschrijving/ kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:

LET OP: gebruik ook deze volgorde

  • registratienummer
  • achternaam + voorletters gedetineerde

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

Wilt u geld storten bij de bank?

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het ingeven van een omschrijving, dan ontvangen wij graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop dient het registratienummer en de naam vermeld te worden. Deze bon kunt u sturen naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV DEN HAAG

LET OP: bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en de naam van de gedetineerde.

Boete betalen

het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: pi.vught.detentieverklaring@dji.minjus.nl

In een detentieverklaring staat de begindatum van detentie en de (voorlopige) einddatum. Het verstrekken van een detentieverklaring valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alleen de gedetineerde zelf kan een detentieverklaring aanvragen.