PI Vught

De Penitentiaire Inrichting (PI) Vught bestaat uit één terrein van zo'n 30 hectare. PI Vught is zowel een gevangenis, Huis van Bewaring (HvB), Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), Extra beveiligde inrichting (EBI), Terroristen Afdeling (TA), Beheersproblematische Gedetineerden (BPG), Zeer intensieve Specialistische Zorg (ZISZ) als een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). In totaal zijn er acht verschillende regimes gehuisvest.

Contactgegevens

Bezoekadres

(Niet voor poststukken gebruiken)

Postadres

(voor alle poststukken)

Lunettenlaan 501
5263 NT Vught
088 074 40 00

Postbus 10055
5260 DH VUGHT

E-mail: informatie.pivught@dji.minjus.nl 
Dit mailadres niet gebruiken voor informatieaanvragen over individuele gedetineerdenzaken. Deze kunnen alleen telefonisch worden gesteld

Kijk hier voor een routebeschrijving.

Rondleidingen

Rondleidingen verzorgen wij alleen voor directe ketenpartners waarbij een duidelijk wederzijds belang aanwezig is, nu of in de toekomst. Wij vinden het wel belangrijk om buitenstaanders een goed beeld te geven van de gang van zaken in onze inrichting en zijn om deze reden actief op instagram: www.Instagram.com/PIVught.

Stages

De PI Vught is voor diverse opleidingen op MBO- niveau een Erkend Leerbedrijf. Deze erkenningen geven de garantie dat wij staan voor goede leermogelijkheden en deskundige begeleiding. Jaarlijks bieden wij enkele stageplaatsen aan. Daarnaast richten wij ons op studenten op HBO- en universitair niveau om via een stage werkervaring op te doen. Op grond van aanwezige expertise en uitdagingen in het werkveld en ten aanzien van de diversiteit qua doelgroep zijn wij een interessante partner. Wij maken op zeer veel verschillende vakgebieden gebruik van stagiairs.

Stuur een stageverzoek met motivatie en een CV naar: vgtnt-stage@dji.minjus.nl.

Justitieel Bedrijvencomplex Vught (JBV)

Het justitieel bedrijvencomplex Vught (JBV) biedt gedetineerden werk in hout, metaal en wasserij. JBV is te bereiken via tel. 088 07 44183 en e-mail RBBA.zuid@dji.minjus.nl. Meer informatie over arbeid binnen detentie vindt u op www.in-made.nl.