Informatie voor justitiabelen en hun naasten

Justitiabelen

Toegangsbeleid
Als u op bezoek komt moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Dit mag zijn een: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Europese identiteitskaart. Vanaf 14 jaar bent u verplicht zich te legitimeren.

Bij binnenkomst dient u 'piepvrij' door de detectiepoort te lopen. Houd rekening met de keuze van uw kleding. In sommige bh's en andere kleding zit metaal verwerkt en bestaat de kans dat u daarmee niet 'piepvrij' door de detectiepoort heen komt. Mocht dit bij het eerste bezoek gebeuren, dan wordt u handmatig gefouilleerd en krijgt u een waarschuwing. Dat wil zeggen dat u bij een volgend bezoek andere kleding dient te dragen. Hiervan wordt een aantekening gemaakt. Wanneer u tijdens het volgende bezoek niet 'piepvrij' door de detectiepoort komt, wordt u geweigerd.

Naast de zogenaamde 'beugel bh', kunnen sieraden, haarclips, ritssluitingen, metalen knopen op broeken en dergelijke de detectie-uitslag beïnvloeden. Voor een vlotte toegangscontrole is het raadzaam om ook hiermee rekening te houden.

Kleding en goederen invoeren
Voor het invoeren van goederen ligt het initiatief bij de justitiabele. Deze vult een invoerformulier in waarop staat aangegeven wat, hoeveel en door wie er ingevoerd wordt. Aan de justitiabele wordt verteld wanneer deze de invoer kan laten invoeren. Deze informeert u hierover. De invoer kunt u meenemen naar het relatiebezoek. Houd er rekening mee om op tijd te komen.

Het is niet mogelijk zonder invoerformulier goederen in te voeren of meer in te voeren dan op het formulier is aangegeven. Neem dus niet zomaar iets mee, hoe goed bedoeld ook! Bij vragen helpt het inrichtingspersoneel u graag verder.

Goederen meenemen voor justitiabelen

Met uitzondering van het invoeren van kleding en schoeisel conform de invoerprocedure, is het voor bezoekers van de inrichting verboden om goederen voor justitiabelen mee de inrichting in te nemen. Goederen zoals telefoons, sim-kaartjes, USB-sticks (gegevensdragers), geld, medicatie en drugs worden onder andere beschouwd als verboden goederen.

Wanneer een bezoeker besluit de huisregels te overtreden en verboden goederen meeneemt bij zijn bezoek, zal er te allen tijde een melding opgemaakt worden. Deze melding kan leiden tot het ontzeggen van bezoek, het weigeren van toegang tot de inrichting en aangifte bij de politie.

Wanneer deze goederen tijdens de toegangscontrole, via visuele waarneming door de medewerkers, via doorlichtings- of detectieapparatuur of door inzet van de drugshond worden aangetroffen, zal dit direct leiden tot het weigeren van toegang tot de inrichting.

Justitiabelenpost
Post bestemd voor justitiabelen kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bezoekadres worden gestuurd. Let op: goederen versturen via post/pakketten is niet toegestaan.

Geld storten
Geld storten op rekening van een justitiabele kan op rekeningnummer:

NL 85 INGB 0705 0044 81 t.n.v. Min. van Justitie en Veiligheid 335/JC Zeist
Plaats: Den Haag

Wanneer u geld overmaakt naar een justitiabele dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:

  • registratienummer
  • achternaam + voorletters justitiabele

LET OP: gebruik ook deze volgorde. Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

Wilt u geld storten bij de bank?
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank dient u het registratienummer in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het opgeven van een omschrijving, dan ontvangen wij graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop dient het registratienummer en de naam vermeld te worden. Deze bon kunt u sturen naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV DEN HAAG

LET OP: bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting
Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en de naam van de justitiabele.

Boete betalen
Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 075 43 21.

Vreemdelingen

Servicebalie
Bij de servicebalie kunt u terecht met vragen of verzoeken met betrekking op een vreemdeling waar u een persoonlijke of zakelijke relatie mee heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzoek om in contact te komen met de vreemdeling, om een vraag of een vreemdeling een huwelijk of begrafenis mag bijwonen of om een verzoek een bezoek te brengen buiten de reguliere bezoekuren. De servicebalie is bereikbaar via de mail, servicebalie.zeist@dji.minjus.nl

Service desk
You can apply to the service desk if you have questions or requests that relate to a detainee with whom you have a personal or professional relationship. This may for example concern a request for contact with the detainee, a request for allowing a detainee to attend a marriage or funeral or a request for a visit outside of the regular visiting hours. The service desk is only accessible by email: servicebalie.zeist@dji.minjus.nl

Post voor vreemdelingen
Post voor een vreemdeling kan gestuurd worden naar ons adres (zie bij algemene informatie). Op het poststuk dient u aan te geven voor wie het poststuk bestemd is. Vermeld naast achternaam en voorletters ook, indien bekend, het detentienummer of de geboortedatum van de vreemdeling.
Tevens wordt u verzocht om de afzender (inclusief adres) op het poststuk te vermelden. Wanneer de vreemdeling niet meer in het detentiecentrum verblijft, wordt het poststuk retour gezonden.

Geld overmaken
Het is alleen mogelijk om geld over te maken op de ‘rekening courant' van een vreemdeling.

Geld overschrijven
Het is ook mogelijk geld via de bank over te maken. Dit zijn de rekeninggegevens:
Bank: ING
Rekeningnummer: NL85INGB0705004481
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 335/JC Zeist
Plaats: Den Haag
o.v.v.: Naam en detentie-/ v-nummer van de vreemdeling
Vanuit het buitenland: BIC code: INGBNL2A

Let op! Het kan soms wel twee tot drie weken duren voordat het gestorte geld op de rekening courant van de vreemdeling staat.

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de vreemdeling op te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de vreemdeling. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting
Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en de naam van de vreemdeling.