Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Invoer kleding/schoeisel

Invoer van kleding/schoeisel is mogelijk:

  1. Voorafgaand aan gepland familie/ambtelijk bezoek moment;
  2. Middels een postpakket, mits voorzien van een afzender (zie Gedetineerdenpost).

Er mogen twee huid- en/of haarverzorgingsproducten van maximaal 400 ml ingevoerd worden. Deze producten moeten nieuw zijn, in de originele verpakking met de aankoopbon bijgevoegd. Het etiket moet duidelijk te lezen zijn (in het Nederlands of Engels) om zo te herleiden wat precies de inhoud is.

Er mogen geen spuitbussen onder druk ingevoerd worden. Make-up/parfum/nagellak/nagellakremover zijn géén huid- of haarverzorgingsproducten.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het postbusadres worden gestuurd. Tevens dient het poststuk te zijn voorzien van een afzender.

Zelfmelders

Zelfmelders die met het openbaar vervoer komen kunnen gebruik maken van een bel-/buurtbus. De opgeroepen zelfmelder moet hier dus rekening mee houden, dit zelf organiseren en verantwoording nemen dat hij zich tijdig kan melden bij de locatie PI Ter Peel.

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL29INGB0705004325 ten name van Min. van Justitie en Veiligheid 271/ PI Ter Peel onder vermelding van voorletters, achternaam en registratienummer van de gedetineerde.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:
ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Wanneer u geld overmaakt naar een gedetineerde dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:
LET OP: gebruik ook deze volgorde

  • registratienummer
  • achternaam + voorletters gedetineerde

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

Wilt u geld storten bij de bank?

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de gedetineerde in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Deze bon kunt u sturen:

  1. In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of
  2. Per post naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiële Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en de naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Deze kan uitsluitend door een erkende instantie die dit van u nodig heeft schriftelijk worden aangevraagd op het volgende e-mailadres: backoffice.ter.peel@dji.minjus.nl