PI Zuid-Oost locatie Ter Peel

De locatie Ter Peel vormt samen met de locatie Roermond de Penitentiaire Inrichting (PI) Zuid-Oost.

Contactgegevens

Bezoekadres

Postadres
(officiële stukken)
Paterstraat 4
5977 NM Evertsoord
Tel: 088 074 57 00
E-mail: PI Zuid-Oost
PI Zuid Oost, locatie Ter Peel
Postbus 6021
5960 AA Horst aan de Maas

Regimes

De locatie heeft de volgende regimes:

  • een Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA);
  • een Moeder met Kindhuis;
  • een Huis van Bewaring (HvB);
  • een gevangenis.

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk met uitzondering van groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. In dit geval kunnen verzoeken worden ingediend op het algemeen mailadres, bureau.management.ondersteuning.pi.zuid-oost.terpeel@dji.minjus.nl. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.

Locatiespecifieke informatie

Gebouw en geschiedenis

Het middelpunt van de locatie Ter Peel is een voormalig klooster, gebouwd net na de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1976 is dit gebouw in gebruik als Beperkt Beveiligde Inrichting. In eerste instantie voor mannen, sinds eind jaren tachtig als inrichting voor vrouwen. Het is het oudste stukje grond in de Peel dat niet is afgegraven voor de winning van turf.


Bijzonderheden

Onder de naam "Betere Start" wordt opvoedingsondersteuning aangeboden aan (ex) gedetineerde moeders. In het Moeder met Kindhuis kunnen moeders, in sommige gevallen, hun kinderen tot vier jaar bij zich houden. De kinderen gaan overdag naar een kinderdagverblijf. Verder is er op het terrein een logeerhuis waar kinderen (tot 16 jaar) in het weekend een nachtje bij hun moeder kunnen logeren.

Voor verdere informatie over verblijf van kinderen bij hun moeder in detentie kunt u een mailbericht sturen aan: backoffice.ter.peel@dji.minjus.nl