PI Zuid-Oost locatie Ter Peel

De locatie Ter Peel vormt samen met de locatie Roermond de Penitentiaire Inrichting (PI) Zuid-Oost.

Contactgegevens

Bezoekadres

Postadres
(officiële stukken)
Patersstraat 4
5977 NM Evertsoord
088 074 57 00
E-mail: PI Zuid-Oost
PI Zuid Oost, locatie Ter Peel
Postbus 6021
5960 AA Horst aan de Maas

Bereikbaarheid

PI Ter Peel is vanaf station Horst-Sevenum bereikbaar met de OV-shuttle. Er is een voorafgaande telefonische reservering nodig via nummer 0800-0224050 (gratis). Op basis van de ritreservering wordt voldoende voertuig capaciteit ingezet. De OV-shuttle rijdt van maandag tot en met vrijdag.  Zaterdag en zondag rijdt er géén OV-shuttle.

Regimes

De locatie heeft de volgende regimes:

  • een Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA);
  • een Moeder met Kindhuis;
  • een Huis van Bewaring (HvB);
  • een gevangenis.

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk met uitzondering van groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. In dit geval kunnen verzoeken worden ingediend op het algemeen mailadres, bureau.management.ondersteuning.pi.zuid-oost.terpeel@dji.minjus.nl. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.

Rondleidingen vinden enkel en alleen plaats op werkdagen tussen 11.45 uur en 12.45 uur of op maandag- of donderdagavond na 17.00 uur.

Bezoek ons bajescafé

Een bezoek aan het bajescafé bevelen wij van harte aan. Het bajescafé is vrij toegankelijk. Hier kunt u zelf ervaren hoe het is om in detentie te verblijven. U vindt in ons bajescafé ook een cel op ware grootte. Onze gastvrouwen zullen u graag te woord staan.

Wilt u in groepsverband het bajescafé bezoeken, reserveer dan tijdig. Hiervoor kunt u contact opnemen met medewerkers van het Bajescafé via mail bajescafe.pizo@dji.minjus.nl of telefoon 06 52799252.
Voor meer informatie over het Bajescafé klik hier

Locatiespecifieke informatie

Gebouw en geschiedenis

Het middelpunt van de locatie Ter Peel is een voormalig klooster, gebouwd net na de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1976 is dit gebouw in gebruik als Beperkt Beveiligde Inrichting. In eerste instantie voor mannen, sinds eind jaren tachtig als inrichting voor vrouwen. Het is het oudste stukje grond in de Peel dat niet is afgegraven voor de winning van turf.

Bijzonderheden

Onder de naam "Betere Start" wordt opvoedingsondersteuning aangeboden aan (ex) gedetineerde moeders. In het Moeder met Kindhuis kunnen moeders, in sommige gevallen, hun kinderen tot vier jaar bij zich houden. De kinderen gaan overdag naar een kinderdagverblijf. Verder is er op het terrein een logeerhuis waar kinderen (tot 16 jaar) in het weekend een nachtje bij hun moeder kunnen logeren.

Voor verdere informatie over verblijf van kinderen bij hun moeder in detentie kunt u een mailbericht sturen aan: backoffice.ter.peel@dji.minjus.nl