PI Zuid-Oost locatie Ter Peel

De locatie Ter Peel vormt samen met de locatie Roermond de Penitentiaire Inrichting (PI) Zuid-Oost.

Contactgegevens

Bezoekadres
Paterstraat 4
5977 NM Evertsoord
088 074 57 00
bureau.management.ondersteuning.pi.zuid-oost.terpeel@dji.minjus.nl

Postadres (officiële stukken)
PI Zuid Oost, locatie Ter Peel
Postbus 6021
5960 AA Horst aan de Maas