PI Zuid-Oost locatie Roermond

De locatie Roermond vormt samen met de locatie Ter Peel de Penitentiaire Inrichting (PI) Zuid-Oost.

Contactgegevens

Bezoekadres
Keulsebaan 530
6045 GL Roermond
088 072 45 00
bureau.management.ondersteuning.pi.zuid-oost.terpeel@dji.minjus.nl

Postadres (officiële stukken)
PI Zuid Oost, locatie Roermond
Postbus 23
6040 AA ROERMOND