Plaatsingsproces KVJJ (april 2021)

Het plaatsingsproces KVJJ zet uiteen wat de stappen zijn in de aanmelding en plaatsing in de KVJJ. We maken onderscheid tussen preventief gehechten (voornamelijk 1e plaatsingen) en uitstromers vanuit de JJI, zoals jeugddetentie en de PIJ-maatregel.

Selectiefunctionarissen (SF) van de Divisie Individuele Zaken (DIZ) van het hoofdkantoor van DJI zijn bevoegd tot plaatsing en overplaatsing van jongeren (art 12 lid 3 BJJ).

De SF beslist namens de Minister voor Rechtsbescherming over plaatsing in een KVJJ op basis van diverse adviezen (van OM/Raad voor de Kinderbescherming/3RO en/of informatie vanuit de JJI) en aan de hand van de landelijk vastgestelde criteria. Deze criteria bestaan uit harde (contra-)indicaties en (contra-)indicaties die per jongere op maat worden afgewogen.