Aan de slag als JJI-groepsleider: heftige selectie, pittige baan, focus op kleine successen

Om de personeelsdruk in de JJI’s te verlichten en jongeren meer maatwerk te kunnen bieden werft DJI extra groepsleiders. Een landelijke wervingscampagne is eind 2021 gestart. Voordat sollicitanten aan de slag kunnen als groepsleider worden ze flink getest op hun capaciteiten en (fysieke) vaardigheden. Zo ook Stephanie. Ze vertelt over de next level selectieprocedure en haar nieuwe uitdagende baan als groepsleider bij Forensisch Centrum Teylingereind.

‘Zeker heb ik me voorbereid op de capaciteitentest’, zegt Stephanie. ‘Die kennis over ruimtelijk inzicht bijvoorbeeld moest ik echt weer even ophalen. Dat is iets wat je ook kunt oefenen. Heel anders dan het online gesprek met de selectiepsycholoog. Dat vond ik best wel heftig vanwege de indringende en persoonlijke vragen over morele kwesties of situaties die zich kunnen voordoen. Ik snap het wel; het gaat ook om een pittige baan.’

Iets kunnen betekenen

De 36-jarige Stephanie was toe aan een volgende stap, het liefst in het sociale en forensische domein. Ze heeft communicatie gestudeerd en werkte de afgelopen jaren als communicatieadviseur bij een GGZ-organisatie. Daarnaast studeert ze psychologie aan de Open Universiteit. ‘Ik wil graag iets kunnen betekenen voor mensen. Maar zonder relevante werkervaring of diploma, kom je niet zo makkelijk aan een baan in de sociale of forensische sector. Toen ik de vacature groepsleider zag dacht ik meteen: “Dit is mijn kans!”.

Confronterende eerste diensten

Na het assessment doorliep Stephanie met goed gevolg de selectiedag met de fitheidstest en het rollenspel. ‘Dat ging goed. Bovendien kon ik na het rollenspel meteen reflecteren op wat ik misschien anders had kunnen doen. Dat wordt gewaardeerd.’ Tijdens de selectieprocedure had Stephanie geen enkele twijfel. De eerste diensten die ze meedraaide vond ze toch meer confronterend dan verwacht. ‘Die jonge leeftijd van de jongeren en de treurige kamers waar je ze insluit. Maar ook de spanning en agressie die je soms proeft op de groep. Dat je merkt dat ze je als nieuwe willen testen. Ik vind het niet intimiderend. Het is meer dat ik me nog niet zeker voel over wanneer je grenzen stelt en hoe je dat aanpakt. Ik weet dat ik nog veel te leren heb.’

Focus op kleine successen

Een baan als groepsleider vraagt veel van je, weet Stephanie inmiddels. ‘Het zijn lange dagen waarbij je continue aan staat. Er is vaak strijd en je moet veel herhalen tegen de jongeren. Je moet tegen een stootje kunnen. Een beetje levenservaring komt dan ook van pas.’

Ze hoopt later als mentor jongeren te kunnen helpen bij het behalen van concrete doelen. ‘Maar ik focus ook op kleine successen: een stukje warmte en veiligheid meegeven. Een collega vertelde dat ik voor veel jongeren de zoveelste hulpverlener ben in hun leven. Dat besef ik zeker. Toch hoop ik iedere dag iets voor ze te kunnen betekenen. Al is het maar een klein gesprekje tijdens het koken of ’s avonds samen een spelletje doen. Dat ik dan toch die hulpverlener ben die ze zich later nog herinneren. Al is het maar voor één jongere.’

Capaciteits- en personele druk JJI’s verminderen

DJI werft in totaal bijna 250 FTE groepsleiders voor alle jeugdinrichtingen. Dat is een van de maatregelen die de toenmalige minister voor Rechtsbescherming heeft genomen om de capaciteits- en personele druk bij de JJI’s te verminderen. Voor de werving is 3 jaar uitgetrokken. Dat is een continue proces: elke week brieven selecteren, tests inplannen, afspraken maken met de psycholoog, uitnodigen voor de selectiedag die elke 2 weken gehouden wordt, en de gesprekken bij de JJI.

Veel mensen solliciteren op de functie van groepsleider. Een groot deel daarvan valt bij briefselectie af, omdat ze niet voldoen aan de minimale functie-eisen. Ook bij de volgende stappen in de selectieprocedure valt steeds een behoorlijk aantal sollicitanten af. Bijvoorbeeld als uit de online test blijkt dat ze onvoldoende over de gevraagde capaciteiten beschikken, zoals oordeelsvorming, inlevingsvermogen, stressbestendigheid en flexibiliteit. DJI wil zeker zijn dat de nieuwe collega’s het werk op de groep aankunnen. Het gaat ten slotte om de veiligheid van jongeren en collega’s. Tot eind maart hebben 68 sollicitanten deelgenomen aan de selectiedag. Een deel daarvan is nog bezig met de procedure. Sinds de start van de werving zijn 18 nieuwe groepsleiders aangenomen. Zij kunnen een bijdrage gaan leveren aan de toekomst van de jongeren in de JJI.

De selectieprocedure bestaat uit deze stappen:

 • De sollicitatiebrieven worden getoetst op volledigheid en criteria, zoals opleidingseis.

 • De  sollicitant maakt thuis een online capaciteitentest.

 • Scoort de sollicitant voldoende op de test, dan krijgt deze een een-op-eengesprek met de psycholoog.

 • Als het gesprek met de psycholoog goed verloopt, dan gaat de kandidaat-groepsleider naar de selectiedag in Zeist voor:

  • de FVT (fitheidstest).

  • een verkorte capaciteitentest (om er zeker van te zijn dat kandidaten die eerder zelf hebben gemaakt).

  • een rollenspel met een acteur waarbij een psycholoog de sollicitant beoordeelt.

 • Daarna volgt een gesprek met de leidinggevende van de JJI waar de groepsleider geplaatst kan worden.

 • De groepsleider draait enkele diensten van de JJI mee en er volgt een arbeidsvoorwaardengesprek.

 • Tot slot wordt voor de kandidaat een VOG aangevraagd en krijgt deze een medische keuring.