Jongeren met een crisis stabiliseren

Verhalen uit de praktijk

Er zijn veel bijzondere afdelingen binnen de inrichtingen van DJI. Bij de RJJI is dat niet anders. Zo is er de Forensische Observatie en Begeleiding Afdeling (FOBA) in De Hartelborgt. “Dat is een afdeling waar jongeren verblijven die heel intensieve en persoonlijke begeleiding nodig hebben.” vertelt pedagogisch medewerker Bas. Hij werkte 4 jaar op die “crisisafdeling”.

Van crisis naar stabiel

“De FOBA is een afdeling waar jongeren worden geplaatst met een acute crisis én een psychiatrische stoornis zoals een psychose of suïcidale gedachten. We noemen het ook wel de crisisafdeling. Jongeren komen altijd binnen op de FOBA “crisis”. Wanneer ze voldoende stappen hebben gemaakt, gaan ze door naar de FOBA “stabiel”. Beide afdelingen zijn voor tijdelijk verblijf (kortverblijf) totdat de jongeren stabiel genoeg zijn om overgeplaatst te worden naar een reguliere afdeling, of naar de inrichting waar ze oorspronkelijk vandaan komen.”

Bas pedagogisch medewerker
Beeld: ©DJI / DJI

Voldoening en afwisseling

“In principe is het hoofddoel van de FOBA stabilisatie. De jongeren kunnen heel ziek binnen komen en als je ze uiteindelijk zo stabiel krijgt dat ze hun traject elders kunnen voortzetten, dan hebben we ons doel bereikt. Dat geeft veel voldoening. De ene keer ben je heel beheersmatig bezig en de andere keer ben je meer gericht op de zorg van de jongere. De schakeling die dan plaatsvindt is heel interessant. Er kan op elk moment van alles gebeuren.”

Heb je heftige incidenten meegemaakt?

“In een van mijn eerste maanden op de FOBA had ik een late weekenddienst waar een dubbele suïcidepoging plaatsvond. Dat heeft me wel echt geraakt als mens. Ik realiseerde me wel meteen waar ik terecht was gekomen. En toch heeft mij dit juist meer doen beseffen dat ik met deze doelgroep aan de slag wil gaan, ze wil helpen. Tegenwoordig probeer ik incidenten op de afdeling altijd te relativeren. Ik pak het ook niet persoonlijk op. Ik weet tenslotte dat die jongeren ziek zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat ik het laat voor wat het is. Ik maak altijd melding en handel het professioneel af.”

Teamwork

“De samenwerking en communicatie tussen de medewerkers is heel belangrijk op deze afdeling. Je moet echt samen bepalen welke stappen er gezet moeten worden en doordat deze jongeren in een flinke crisissituatie zitten, vraagt het veel meer van de medewerkers om de juiste begeleiding toe te passen. De verschillen van de jongeren zijn onderling vaak ook zo groot; iedereen heeft heel specifiek zijn of haar eigen begeleidingsplan wat heel nauwkeurig gevolgd moet worden. Daarnaast moet je de afdeling niet onderschatten. Het is hard werken, je moet sterk in je schoenen staan en alert zijn. Maar gelukkig doe je het nooit alleen. Je kunt echt van je collega’s op aan. Als er ingegrepen moet worden, dan gebeurt dat ook. Je bent zo op elkaar ingespeeld en je moet elkaar blindelings kunnen vertrouwen. Als je eenmaal je plekje hebt gevonden, dan is het echt heel dankbaar werk.”

Zorg en behandeling op maat

“De FOBA ontwikkelt zowel een op maat gemaakt dagprogramma als behandelingsplan. Dit is per individu dus heel verschillend en vanwege de heftige problematiek van de jongeren op deze afdeling komt dit heel nauw. Op een reguliere langverblijfafdeling hebben de jongeren vaak hetzelfde dagprogramma en volgen ze onderwijs. Uiteraard hebben ze daar ook een individueel behandelplan, maar de dag ziet er voor die jongeren veelal hetzelfde uit. Voor de jongeren op de FOBA is een vaste structuur ook veel belangrijker om ze zo snel mogelijk te stabiliseren met zo min mogelijk prikkels.”

Vanwege de intensieve begeleiding worden op de FOBA maximaal 5 jongeren geplaatst. Op een reguliere langverblijfafdeling zijn dit er 8. De FOBA is overigens de enige afdeling waar jongens en meisjes op dezelfde afdeling worden behandeld.

“Als ik een jongere die op de FOBA verbleef later terugzie op een andere afdeling, dan realiseer ik me wel dat ze echt stappen hebben gemaakt. Daar doe je het uiteindelijk voor.”