Verhalen uit de praktijk

Nieuwe afdeling PPC Vught

Sinds kort is er binnen het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de PI Vught een nieuwe afdeling voor een bijzondere doelgroep. Er verblijven gedetineerde patiënten die veel zorg nodig hebben omdat ze kampen met psychische problemen. Bijvoorbeeld (meerdere) psychische stoornissen, een persoonlijkheidstoornis, vaak in combinatie met een lage intelligentie. Naast de grote zorgbehoefte is deze groep ook wat wij noemen“beheersproblematisch” ze vertonen bijvoorbeeld gewelddadig gedrag tegen medegedetineerden maar ook tegen personeel; onvoorspelbaar gedrag, niet-invoelend gedrag. De nieuwe afdeling kan de benodigde hoge mate van zorg bieden en is daarnaast zo ingericht dat de fysieke risico’s beheersbaar blijven.

Nieuwe afdeling PPC Vught

Waarom een nieuwe afdeling?

Op de nieuwe afdeling kunnen we extra zorg én extra veiligheid bieden. Voorheen ging dit type patiënt naar de afdeling voor “Beheersproblematische gedetineerden”, of zij verbleven veelvuldig in de separeer voor hun eigen veiligheid en rust. Daardoor konden ze in veel gevallen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben om met de psychische problemen om te gaan. Zodoende vielen zij een beetje tussen wal en schip.

Op deze nieuwe afdeling kunnen we moeilijk gedrag beheersen, maar mijn collega’s en ik kunnen ook de benodigde zorg bieden. Een afdelingshoofd en een behandelcoordinator zijn het duaal koppel per team. Dan hebben we nog ZBIW’ers, verpleegkundig ZBIW-ers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en psychiaters voor de psychische hulp. Ook voor de nazorg en zaken buiten de PI hebben we de juiste mensen.

Teamwork

Na drie jaar plannen, een grote verbouwing en een gedegen teambuilding zijn we in juni gestart met deze afdeling. Zo’n teambuilding is leuk, maar ook noodzakelijk. We moeten als team heel goed kunnen samenwerken, en je moet echt op elkaar kunnen vertrouwen. Anders kunnen er vervelende of zelfs gevaarlijke situaties ontstaan.

Alles op de afdeling

Op deze afdeling verblijven maximaal 6 patiënten. Deze patiënten komen niet van de afdeling af: sport, arbeid, bibliotheek en zelfs bezoek vindt plaats op de afdeling. Alle ruimten op de afdeling zijn gecompartimenteerd zodat we meerdere patiënten tegelijk hun programma kunnen laten draaien.

De reden dat deze patiënten niet van de afdeling komen is puur voor de veiligheid. De patiënten zijn, buiten het feit dat ze niet goed functioneren in een groep, op meerdere vlakken een gevaar voor anderen of voor zichzelf. Een prikkelarme omgeving met toch veel mogelijkheden om binnen de afdeling dingen te kunnen doen is dan de juiste formule.

Forensisch High Intensive Care

We draaien de diensten met 4 man. Er staan ALTIJD 2 man voor één patiënt; dat is om ieders veiligheid te garanderen.Qua zorg hebben we dezelfde faciliteiten als een gewone PPC-afdeling, en we werken met de FHIC methode, dat staat voor Forensisch high intensive care. Deze methode is niet makkelijk uit te leggen. Kort samengevat komt het erop neer dat we proberen contact op te bouwen met de patiënt en proberen nabijheid te bieden. Vanuit het contact stellen we grenzen. Als het een keer mis gaat, blijven we ze wel de kans bieden om ander gedrag te laten zien. Het is heel belangrijk om vooral de positieve dingen te benadrukken. Met de doelgroep die we nu binnen hebben is dat een hele uitdaging, maar we zien zeker al vooruitgang.

Bijtanken

Wij hebben al best wat succesjes geboekt, maar dat moet je dan wel in de juiste proporties zien. Er was bijvoorbeeld een patiënt die voorheen op en af in de iso verbleef. Die verblijft nu al een paar weken op de afdeling, in een gewone cel. En vorige week heeft hij voor het eerst met een andere patiënt Formule 1 gekeken in de huiskamer. Dat is een flinke vooruitgang.

Maar het werk blijft oppassen en is erg intensief doordat je constant met elkaar in overleg bent. Daarom is de bedoeling dat we na 14 weken op deze afdeling wisselen met de andere afdeling die wij als team hebben. Dat is een afdeling met een makkelijker doelgroep zodat we daar wat kunnen bijtanken .