PI Sittard als leerbedrijf voor BBL opleiding

Verhalen uit de praktijk

Het VISTA college is gestart met een BBL opleiding Particulier Beveiliger niveau 2 in samenwerking met een aantal bedrijven in de beveiligingsbranche. Er zijn nog een aantal plekken vrij om aan deze opleiding deel te nemen. Deze BBL opleiding heeft een duur van 1 jaar.

Gebouw PI Sittard
Beeld: ©DJI / DJI

De Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard biedt de mogelijkheid om als leerbedrijf te fungeren in bovenstaande opleiding.

De Penitentiaire Inrichting Sittard bestaat uit een Huis van Bewaring, een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), een Gevangenis en een afdeling Extra Zorgvoorziening (EZV) en heeft plaats voor maximaal 323 gedetineerden. De PI Sittard valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen.

Functieomschrijving

Afwisselend en uitdagend. Dat is het vak van beveiliger in ieder geval. Kun je nagaan hoe dat is als je werkt als leerling-werknemer beveiliger op basis van een leerarbeiders-overeenkomst Beroeps Begeleidende Leerweg bij de penitentiaire inrichting (PI) Sittard. Jouw takenpakket als BBL leerling-werknemer beveiliger is ontzettend divers. In alles wat je doet, staat veiligheid voorop.

Je taken als leerling-werknemer beveiliging zijn voornamelijk toezichthoudende taken zoals:

 • Toezicht houden bij onderhoudswerkzaamheden van burgerfirma’s (externe bedrijven) in verband met de veiligheid.
 • Daarnaast kun je als leerling-werknemer beveiliging, naast de complexbeveiligers, ingezet worden bij andere diverse werkzaamheden, zoals toegangscontrole bij de ingang van de PI, toezicht houden bij de de afdeling Arbeid, toezicht houden op de bezoekafdeling voor gedetineerden. De afdeling beveiliging houdt dagelijks uitgebreide celinspecties met twee personeelsleden. Als leerling-werknemer beveiliging kun je hierbij ondersteunen en deze werkzaamheden samen met een complexbeveiliger uitvoeren.

Wat doet een particulier beveiliger?

Een particuliere beveiliger bewaakt de veiligheid van personen en goederen en waakt tegen de verstoring van orde en rust op terreinen en in gebouwen. Een beveiliger doet dit in opdracht van burgers, bedrijven en overheidsinstanties met als doel de veiligheid te bevorderen.

Beveiligers doen vaak de toegangscontrole bij gebouwen en worden ingezet bij evenementen, in winkelcentra en op bedrijventerreinen. Ook houden zij toezicht in het openbaar vervoer, in havens en vliegvelden. In opdracht van gemeenten houden particuliere beveiligers ook toezicht op straat, bijvoorbeeld als straatcoaches.

De aard van de werkzaamheden van de (particulier) beveiliger is dat zij toezicht houden op de veiligheid en op de naleving van de bedrijfsregels en/of wet- en regelgeving. Ze signaleren gevaarlijke of ongewenste situaties en nemen adequate maatregelen. Hoewel de beveiliger voornamelijk preventief toezicht houdt, is het soms ook nodig om repressief op te treden. Hierbij kan gedacht worden aan het optreden bij brand, veelvoorkomende criminaliteit en ongevallen. De beveiliger probeert de schade dan te beperken en roept indien nodig de hulp van anderen in. Beveiligers werken alleen of in teamverband, zowel overdag als ‘s nachts.

Interesse?

Neem contact op met Jos Remmel, VISTA college, j.remmel@vistacollege.nl, 06-29543618.

Aanmeldingsvoorwaarden:  

 • De deelnemer meldt zich schriftelijk aan via een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier van het ROC VISTA College.
 • De deelnemer levert een kopie van een geldige ID-kaart (voor- en achterzijde) of paspoort aan en vraagt een VOG aan bij de gemeente;
 • Als de deelnemer een verblijfsvergunning heeft is een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie noodzakelijk;
 • De deelnemer levert beschikbare kopieën van certificaten, cijferlijsten of diploma’s aan;
 • De inschrijving wordt definitief gemaakt door het ondertekenen van een Onderwijs- (OOK) en Praktijkovereenkomst (POK), dit nadat het aanmeldingsformulier door Vista is verwerkt;
 • De deelnemer moet voldoen aan de toelatingseisen voor een MBO 2 opleiding:
 1. De deelnemer is toelaatbaar tot een MBO 2 opleiding als hij/zij aantoonbaar voldoet aan de toelatingseisen (minimaal MBO1 of VMBO kader of hoger);
 2. De deelnemer vanaf de eerste lesdag bij een erkend leerbedrijf de opleiding kan volgen.            
 3. Indien deelnemers een hogere opleiding hebben gevolgd dan MBO (bijvoorbeeld HBO) dan zal worden bekeken of een passende oplossing gevonden kan worden;
 • De inschrijving vindt plaats als aan bovenstaande criteria is voldaan.
 • Indien de werkgever, naast bovengenoemde criteria, aparte toelatingseisen heeft, worden deze via de werkgever geregeld (Bijvoorbeeld een VOG).