Afdelingshoofd Annelie: “Mijn dag is niet te plannen”

Verhalen uit de praktijk

Afdelingshoofd Annelie maakte een half jaar geleden de overstap naar PI Almelo. Ze is verantwoordelijk voor de inkomstenafdeling. Eerder werkte ze bij CTP Veldzicht en de PI Zutphen. “Ik geef leiding aan een ervaren team dat al lang binnen het gevangeniswezen werkt. Naast het resultaatgericht werken vind ik dat er ook tijd moet zijn voor een grap en een grol.” 

Annelie
Beeld: ©DJI

De inkomstenafdeling

“Op de inkomstenafdeling doen we belangrijk werk. We stabiliseren en observeren gedetineerden die van buiten gedetineerd raken. Vanuit de inkomstenafdeling kijken we waar een gedetineerde het beste geplaatst kan worden: een reguliere afdeling, de Extra Zorg Voorziening of een doorverwijzing naar het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).

We krijgen regelmatig gedetineerden binnen die echt ontregeld zijn. Het kan gaan om psychiatrische aandoeningen, maar het kan ook gaan om problematiek rondom een licht verstandelijke beperking. Wanneer het lukt om een gedetineerde te stabiliseren is dit echt een teamprestatie. Samen zorgen voor structuur en een veilige omgeving.”

Samen opstarten van de dag

“Om 07.30 begint mijn werkdag als ik piepvrij door de detectiepoorten ben gelopen. Ik stal mijn spullen in kantoor, start de computer vast op en loop direct door naar mijn afdeling waar mijn team bezig is met het opstarten van de dag.

We bespreken elkaars dagelijkse werk- en privé bezigheden onder het genot van een kop koffie. ‘s Ochtends maken we altijd even tijd voor elkaar en bespreken we de dag: staan er nog bijzondere dingen op de dagplanning? Zijn er de afgelopen nacht incidenten of situaties geweest? Na de kop koffie bekijk ik of de personele inzet voor de volgende en komende dagen op orde is.”

Planning
Beeld: ©DJI

Het ochtendrapport

“We starten iedere ochtend om 9.15 met een inrichtingsbreedoverleg. Dit korte beraad wordt voorgezeten door een (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur. De medische dienst, psychologen, teamleiders beveiliging, afdelingshoofden, hoofd arbeid en bureaumanagementondersteuning zijn aanwezig. In het overleg bespreken we de bijzonderheden van de afgelopen 24 uur van alle afdelingen. Belangrijk en fijn om elke ochtend even bij elkaar te zitten en te horen wat er speelt en leeft in de inrichting. Elke afdeling houdt een 24-uursrapportage bij waarin bijzonderheden worden vastgelegd die we bespreken tijdens dit beraad. Daarnaast dient het als een moment om zaken kort te sluiten. Gisteravond kregen we een signaal binnen dat er een telefoon binnen zou zijn. Hier is meteen actie op uit gezet en met succes. Vandaag zullen er extra celcontroles plaatsvinden.

Kop thee met personeel
Beeld: ©DJI

Multidisciplinair Overleg

“Als afdelingshoofd ben ik verantwoordelijk voor het Multidisciplinair Overleg (MDO) van mijn afdeling. Tijdens dit overleg vindt afstemming plaats over het detentie- en re-integratietraject van de gedetineerden. Vanuit verschillende disciplines wordt over hen een gedragsrapportage geschreven. In het MDO komt dit bij elkaar en zetten we eventuele acties uit zodat er voldaan kan worden aan een goede terugkeer in de maatschappij. Daarbij richten we ons onder andere op beschermende factoren zoals de kinderen, een opleiding, inkomen en huisvesting na detentie.

Wat dat concreet inhoudt? “Een gedetineerde wil bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een plusbaantje. In de toekomst zou hij graag willen werken binnen de schoonmaak. Binnen detentie krijgt hij de mogelijkheid om certificaten te behalen en ervaring op te doen als afdelingsreiniger. Met elkaar bespreken we of hij goed gedrag vertoont en in hoeverre hij gemotiveerd is om dit onderdeel aan te gaan. We komen tot de conclusie dat dit goed past binnen zijn detentie- en re-integratieplan.

Om 12.00 ga ik in het bedrijfsrestaurant eten. Hier komen diverse medewerkers vanuit de gehele inrichting lunchen. Ik vind dit een prettig moment om de verbinding te zoeken met mijn collega’s.”

Start van de middag: ontwikkelingen in de inrichting

“Met een portefeuilleoverleg Leefafdelingen start ik de middag met mijn collega afdelingshoofden en onze leidinggevende, een plv. vestigingsdirecteur. We bespreken hoe het gaat met onze medewerkers, hoe bepaalde ontwikkelingen zich voortzetten en zetten verder beleid uit. Vandaag sluit ons juridisch medewerkster Cleo aan. We zien namelijk een stijgende trend in het aantal beklagprocedures van gedetineerden. Samen bespreken we hoe we hier aan de voorkant meer grip op kunnen krijgen en gehoor aan kunnen geven.”

15:30 Alarm

“Om 15.30 krijg ik een melding op mijn pieper dat één van de medewerkers alarm heeft geslagen. Op zo’n moment gaat er altijd spanning door mijn lijf, omdat ik niet precies weet wat er aan de hand is. In dit geval hebben twee gedetineerden met elkaar gevochten. Het personeel heeft ze meteen op cel kunnen plaatsen, waarna we rustig met elkaar kunnen bespreken wat we gaan doen.

Het belangrijkste is dat we de rust, orde en veiligheid terugkrijgen. Samen met de directie overleg ik of beiden naar de isoleercel worden gebracht. Daar kunnen zij worden gehoord door de directie. Die beslist vervolgens over een eventuele straf.”

Trots

“Waar ik altijd zo trots op ben, is hoe iedereen er voor elkaar is en achter elkaar staat op het moment dat het alarm afgaat of er een calamiteit is. Letterlijk en figuurlijk... Dat vind ik het mooiste aan werken bij DJI.”

Op naar huis
Beeld: ©DJI

Een geslaagde dag

“Om 17.00 is het einde werkdag. Die is geslaagd als alle gedetineerden hun dagprogramma hebben kunnen volgen, ik mijn medewerkers heb kunnen spreken en zij tevreden kunnen werken. En al helemaal als ik tussen de bedrijven door een goede weg heb kunnen inslaan met alle dingen die er die dag ongepland voorbij zijn gevlogen. Dat we de samenwerking hebben opgezocht én dat we met plezier richting het resultaat hebben gewerkt. Op naar morgen!”