Goed gedrag belonen werkt beter dan verkeerd gedrag straffen

Verhalen uit de praktijk

Sinds mei 2008 werkt methodiekcoach Roel in Den Hey-Acker. Hij begon als pedagogisch medewerker, later senior pedagogisch medewerker en de laatste 3,5 jaar als methodiekcoach. “Voordat ik hier kwam werken zat ik in het onderwijs. De affiniteit met de jonge doelgroep zat er dus al in. Met veel plezier heb ik al die jaren op de groep gewerkt. Toch werd het langzaamaan tijd voor iets anders. Ik wilde bij deze organisatie blijven en al snel leek de functie van methodiekcoach me wel wat. In deze rol kan ik namelijk mijn passie voor het groepswerk doorgeven aan mijn collega’s. Het past perfect bij me.”

ROEL RJJI
Beeld: ©DJI / DJI

Basismethodiek YOUTURN

''Als methodiekcoach is je werkdag elke dag anders, het klinkt heel cliché maar het is toch echt zo. Ik werk heel fijn samen met mijn collega methodiekcoach en samen zijn we verantwoordelijk voor het trainen van de collega’s. Dat kan zijn een basistraining, herhaaltraining, intervisie, supervisie en ga zo maar door. Wij werken binnen alle justitiële jeugdinrichtingen met dezelfde basismethodiek genaamd YOUTURN. Deze methodiek is ervoor bedoeld om onze jongeren bepaalde vaardigheden aan te leren zodat zij bepaalde taken in het dagelijks leven goed uit kunnen voeren. Hierbij staat belonen centraal. Onderzoek wijst namelijk uit dat het belonen van goed gedrag een positiever effect heeft op het gedrag dan het straffen van verkeerd gedrag. Natuurlijk hoort dat straffen er ook bij, maar de straf die de jongeren hebben gekregen, is opgelegd door de rechter. Wij zijn niet aangesteld om ze extra te straffen, maar ze juist te behandelen. Het is bewezen dat via oprecht contact met de jongeren én het belonen van goed gedag, je tot meer blijvende gedragsverandering komt.''

SafePath

''Daarnaast is er ook nog een andere methodiek genaamd SafePath. Dit is een verdiepende methodiek waarbij we de ‘gezonde’ kanten van de jongeren versterken en de disfunctionele kanten afzwakken. Een mooi woord voor die verschillende kanten zijn modi. Hierbij kijken we naar gedachten, gevoelens en het gedrag. Met beide methodieken willen we ervoor zorgen dat de risico’s op delictgedrag verminderen en de recidive afneemt. Dit is een flinke uitdaging waar we samen met de collega’s elke dag hard aan werken.''

Open deur beleid

''Als methodiekcoach geef ik diverse trainingen en intervisies aan de collega’s op de groep, zodat zij met de methodieken aan de slag kunnen gaan op de groep en dus ook met de jongeren. Daarnaast staat onze deur altijd open voor collega’s die met bepaalde vraagstukken zitten, bijvoorbeeld hoe ze methodisch kunnen handelen wanneer ze voor een lastige situatie staan of hoe ze het beste met een specifieke jongere om kunnen gaan. Zo is onze basistraining voor elke medewerker hetzelfde, maar kijken we bij alle herhalingstrainingen echt naar wat die collega of afdeling op maat nodig heeft. We passen onze trainingen daarop aan, dat maakt het werk heel afwisselend en uitdagend.''

Overal hetzelfde

''Niet alleen Den Hey-Acker, maar ook alle andere (Rijks) justitiële jeugdinrichtingen werken met YOUTURN. Die eenduidige methodiek zorgt ervoor dat de jongeren (in basis) dezelfde behandeling en bejegening krijgen. Het is belangrijk om bewust met dezelfde processen in de behandeling bezig te zijn. Mochten jongeren ooit overgeplaatst worden, dan weten ze dat ze overal met dezelfde methodiek werken. Dat werkt fijn voor de medewerkers, maar zeker ook voor de jongeren zelf.''

Roel RJJI
Beeld: ©DJI / DJI

Inspireren

''Ik vind het leuk om met mensen te werken. Wat ik vroeger met jongeren deed, doe ik nu met collega’s. Ik heb veel ervaring met het werken op de groep en die passie en kennis kan ik nu overbrengen om mijn collega’s. Als ik mijn collega’s tijdens trainingen kan inspireren dan put ik daar heel veel energie uit. En gelukkig wordt het enthousiasme van mij en mijn collega ook echt gewaardeerd door mijn collega’s. Daarnaast weet ik ook hoe moeilijk het werk kan zijn, omdat ik het zelf ook heb meegemaakt. Dat maakt dat ik veel kan delen vanuit mijn eigen werkervaring. Ik denk dat dat heel waardevol is.''

Gedrag staat centraal

''Er zijn (gelukkig) ook voor mijn functie als methodiekcoach genoeg mogelijkheden om door te ontwikkelen, zeker als beginnend methodiekcoach. Je kunt verschillende trainersdiploma’s halen waardoor je jezelf kunt blijven uitdagen. Zelf ben ik momenteel bezig met een opleiding tot LVSC geregistreerd supervisor. Door die verschillende opleidingen en trainingen heb ik de afgelopen jaren steeds meer verschillende trainingen en intervisies kunnen geven. Die afwisseling is hartstikke leuk, maar er zit ook zeker een groot stuk mentale arbeid. Je moet af en toe de ruimte nemen om alles te laten bezinken en door te denken. De methodiek is een middel, en geen doel. Uiteindelijk gaat het wel om de mens en het gedrag zelf, dat staat centraal.''