Het werk van herstelconsulent Marian deel 2: herstelbemiddeling

Verhalen uit de praktijk

Door het plegen van een delict zijn relaties beschadigd. Tijdens (en na) detentie kan een gedetineerde eraan werken die te herstellen. Denk aan slachtoffers of nabestaanden, de samenleving, mensen uit het netwerk van de gedetineerde, maar ook schuldgevoelens en schaamte spelen daarbij een grote rol. Bij herstelgerichte detentie staat het herstellen van schade centraal.

Afbeelding van een cellengang in Nieuwersluis
Beeld: ©DJI / DJI

De taak van mij als herstelconsulent is bespreekbaar maken van het delict en de gevolgen daarvan. Dat doe ik vanaf het begin van de detentie. Ook spreek ik de gedetineerde aan op haar verantwoordelijkheid. Voor mij is het altijd van belang dat de gedetineerde zich veilig voelt bij mij om over moeilijke onderwerpen zoals het delict, spijt en schaamte te kunnen praten.

Herstelbemiddeling

Via Perspectief herstelbemiddeling zijn bemiddelingen tussen een gedetineerde en slachtoffers en/of nabestaanden mogelijk. Een tijd terug vond er een bemiddeling plaats op verzoek vanuit de nabestaande van het slachtoffer. Zij zat na al die jaren met nog heel veel vragen over wat er destijds precies gebeurd is. De gedetineerde met een lange gevangenisstraf heeft niet lang hoeven nadenken over het verzoek. Zij zag het als haar plicht om mee te werken. Er zijn twee gesprekken geweest van bijna twee uur. De bemiddeling is succesvol verlopen.

Spijt en schaamte

Een recente bemiddeling was op verzoek van een gedetineerde (levensdelict) met de broer van het slachtoffer. Hier speelden spijt en schaamte de hoofdrol. Ook deze bemiddeling is succesvol afgerond. De gedetineerde was naderhand opgelucht en is nu gestart met een volgende bemiddeling die betrekking heeft op haar delict. Ik ondersteun haar nu ook weer in dit proces dat behoorlijk emotioneel voor haar is. Zij heeft besloten om herstelbemiddeling aan te vragen naar aanleiding van de cursus Puinruimen. “Dit is zo belangrijk voor mij en voor mijn herstel”, zo gaf zij aan.  


Contact herstellen

Een herstelgerichte bemiddeling hoeft niet altijd te maken te hebben met slachtoffers. Een gedetineerde heeft onlangs herstelbemiddeling aangevraagd om contact met haar pleegouders. Ze woonde 6 jaar bij hen: goede tijden en slechte tijden. Uiteindelijk is ze er weggehaald en is het contact verbroken.

Mevrouw is hier erg bezig met haar verleden, haar herstel en zoekt uit hoe haar netwerk in elkaar zit en wat er van over is. Na al die jaren waren de pleegouders blij iets van haar te horen maar ook verdrietig hoe haar leven verlopen is. Zij heeft deze week een brief van ze ontvangen, overhandigd door Perspectief herstelbemiddeling. Ze komen binnenkort op bezoek in de PI, om haar na al die jaren weer te ontmoeten.

Ik kan nog veel meer succesverhalen delen over herstelbemiddeling. Eerlijkheid gebied met te zeggen dat het ook wel eens anders loopt dan ik van tevoren had gehoopt. En niet iedereen staat er voor open te starten met herstelbemiddeling.

Mijn rol als herstelconsulent om gedetineerden te begeleiden, geeft mijn enorm veel voldoening en ik ben blij dat ik ondersteuning kan bieden in het herstellen van schade en de gevolgen hiervan.