Dan pak je toch gewoon de aansteker af!

Verhalen uit de praktijk

Gemiddeld iedere maand is er wel een brandmelding in de penitentiaire inrichting in Vught. Gelukkig hebben we een professioneel BHV-team dat altijd klaar staat om in te grijpen bij calamiteiten, zoals bij een brand. Daarnaast zijn de contacten met de nabij gelegen brandweercorpsen erg goed, zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen in het geval van brand.

Brandweer
Beeld: ©DJI / Jorie Post

Waar is de brand?

Maar hoe ontstaan die branden nou eigenlijk? In de meeste gevallen worden de brandjes gesticht door de gedetineerden. Veelal gedetineerde patiënten die verblijven op het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).  Dit zijn mannen met ernstige psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Zij steken dan bijvoorbeeld de inventaris van hun cel, zoals een kussen of papier, in brand. Als we merken dat dit doelbewust gebeurt en niet voorkomt uit een stoornis, dan doen we aangifte van brandstichting.

Waar rook is…. moet vuur zijn!

Wellicht vraag je je af hoe gedetineerden aan een aansteker kunnen komen. Volgens de Penitentiaire Beginselenwet is geregeld dat een cel wordt gezien als een privévertrek, eigenlijk een soort woonkamer. Roken verbieden in de woonkamer van een gedetineerde is simpelweg niet mogelijk. En waar wordt gerookt, is nu eenmaal vuur nodig. Natuurlijk kijken we altijd met meerdere mensen of de individuele gedetineerde in staat is om verstandig met een aansteker om te gaan. Als dat zo is, dan mag diegene een aansteker op de cel hebben.

Voorkomen is beter dan genezen

Om brand zo veel mogelijk te voorkomen, heeft brandpreventie bij ons de volle aandacht. We doen er veel aan om brand te voorkomen. Zo beschikken de verschillende gebouwen in de inrichting uiteraard over brandmeldinstallaties, sprinklers en vluchtwegaanduidingen. Daarnaast vinden er regelmatig oefeningen plaats voor het BHV-team, ook in samenwerking met de lokale brandweercorpsen. We doen regelmatig controles aan de gebouwen en in de cellen. De vaste inventaris in de cellen is gemaakt van brandvertragend materiaal. Dit allemaal om brand zo veel mogelijk te voorkomen.

Mocht het toch voorkomen, dan kunnen we gelukkig rekenen op ons professionele en goed getrainde BHV-team, die het grootste gedeelte van de branden zelf kan blussen, zonder dat er assistentie van de brandweer nodig is.