Bent u bezoeker?

Het is niet meer toegestaan voor het bezoek van gedetineerden om te parkeren op het terrein van de PI. Vanaf 1 november 2021 worden bezoekers doorverwezen naar het parkeerterrein van de naastgelegen tennisvereniging of bij de tegenoverliggende flats.

Eerst een zelftest

Komt u op bezoek in PI Arnhem? Doe een zelftest voordat u het gebouw betreedt

Voor alle bezoekers aan PI Arnhem geldt dat zij zich binnen in de PI Arnhem dienen te melden. Uiteraard met inachtneming van de afstandsregel, de hygiënevoorschriften en het verplicht dragen van een mond-en neusmasker niet alleen tijdens het verplaatsen, maar ook gedurende het bezoek (vanaf 13 jaar). U dient het  mondneusmasker te dragen welke u aangereikt krijgt door de PI Arnhem.

Omdat het hierdoor wat langer duurt, willen we u verzoeken een half uur voor aanvang van het bezoek zich aan te melden. Na aanmelding dient u plaats te nemen in de wachtruimte en de overige aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Er kan gebruik worden gemaakt van een koffie-, thee- en snoepautomaat. Deze werken alleen met een pinpas.

Verder geldt nog steeds:

  • Bij binnenkomst wordt een gezondheidscheck gedaan.
  • Heeft u luchtwegklachten (hoesten, benauwdheidsklachten en/of koorts) dan vragen wij u de PI Arnhem niet te betreden en uw bezoek uit te stellen tot u weer bent hersteld.
  • Mochten wij het idee hebben dat u klachten heeft die passen bij het  Coronavirus  zullen we u niet toelaten tot de inrichting.
  • Geen handen schudden. In het belang van uw en onze gezondheid schudden wij in de PI Arnhem geen handen.
  • Handen desinfecteren met handalcohol voor en na uw bezoek.

Gedetineerden mogen bezoek achter plexiglas ontvangen. Gedetineerden mogen vanaf 23 december 2021, vanwege de lockdown maximaal één uur per week maximaal 2 bezoekers ouder dan 13 jaar en 1 kind jonger dan 13 jaar ontvangen. Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van onze inrichting, dat u vindt onder 'contactgegevens' op deze pagina. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een bezoekafspraak met uw cliënt wilt plannen.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Een aanvulling op de algemene bezoekregels:

  • Het knuffelcontact mag niet plaatsvinden.
  • Bezoek zonder toezicht en bezoek in de familiekamer is voorlopig niet mogelijk.

Relatiebezoek

Bezoek is (afhankelijk per afdeling) mogelijk op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. U kunt als bezoeker niet telefonisch een afspraak maken. Uw relatie is zelf verantwoordelijk wie er op zijn vaste bezoekuur komt. Hij levert een namenlijst in van degenen die bij hem op bezoek kunnen komen (maximaal 3 bezoekers inclusief kinderen).  Als uw naam op deze lijst staat bent u van harte welkom. Uw relatie informeert u over zijn vaste bezoekuur. Hij is ook verantwoordelijk voor het afbellen van de afspraak. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Een half uur voor einde bezoektijd wordt u niet meer toegelaten.

Beeldbellen

Het is mogelijk een videogesprek te voeren met een gedetineerde. We noemen dit beeldbellen. Dit beeldbellen is een aanvulling op het reguliere bezoek. Beeldbellen is geen recht van een gedetineerde maar een extra onderdeel in het programma van PI Arnhem.

Het maken van een beeldbelafspraak komt altijd vanuit de gedetineerde. Het is als relatie niet mogelijk om een afspraak in te plannen.

Als u gebruik maakt van een computer of een tablet hoeft u voor beeldbellen niets te installeren. Wilt u het gesprek voeren via een telefoon dan heeft u de Jitsi Meet app nodig uit de Play Store (Android) of App Store (Apple).

In deze informatiefolder staat uitgelegd hoe het beeldbellen werkt en wat er van u wordt verwacht.

Zie voor meer informatie de pagina 'Beeldbellen DJI'.

Ambtelijk bezoek

Gelieve zoveel mogelijk digitaal af te spreken. Bellen voor het maken van een afspraak kan op maandag en donderdag van 8.30 tot 16.30 uur. Dinsdag van 08.00 tot 11.45 uur en op vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur.

Bij afwezigheid van de bezoekleider kan alleen door de advocatuur een terugbelverzoek ingediend worden bij de Bevolkingsadministratie. Wellicht ten overvloede: dit geldt niet voor het maken van afspraken.

Het is voor advocaten en ander ambtelijk bezoek niet toegestaan om een mobiele telefoon mee naar binnen te nemen. Deze kan opgeborgen worden in een daarvoor bestemd kluisje bij de voorportier.

Terugbelverzoek advocaten

Een terugbelverzoek voor het telefonisch spreken van een cliënt kan op doordeweekse dagen tijdens kantooruren uitsluitend per email worden aangevraagd via: advocatenterugbelverzoek.piarnhem@dji.minjus.nl
 

Toegangsbeleid

Wij rekenen op uw begrip voor onze toegangsprocedure. Iedere bezoeker dient zich bij binnenkomst in de PI Arnhem te legitimeren met een geldig ID bewijs. Dit mag zijn een: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Europese identiteitskaart. Vanaf 14 jaar bent u verplicht zich te legitimeren. Vervolgens dient de bezoeker zich piepvrij door de detectiepoort te begeven. Vrouwelijke bezoekers adviseren we geen beugel bh te dragen.

Controle door de drugs-/telefoonhond is mogelijk. Wanneer de hond een melding geeft, wordt het bezoek die dag geweigerd.
Op grond van art. 38 lid 5 PBW kan de directeur bepalen dat een bezoeker aan zijn kleding wordt onderzocht op de aanwezigheid van voorwerpen die een gevaar kunnen opleveren voor de orde en/of de veiligheid in de inrichting. Dit onderzoek kan ook betrekking hebben op de door hem meegebrachte voorwerpen. De directeur is bevoegd dergelijke voorwerpen gedurende de duur van het bezoek onder zich te nemen tegen afgifte van een bewijs van ontvangst dan wel aan een opsporingsambtenaar ter hand te stellen met het oog op de voorkoming of opsporing van strafbare feiten. Mocht er sprake zijn van strafbare feiten, wordt onverwijld de politie ingeschakeld.

Fouillering van bezoekers vindt steekproefsgewijs plaats en bij verdenking. In geval van bezoek van de familiekamer en BZT vindt standaard fouillering plaats. Bezoekers met een Implanteerbare (inwendige) Cardioverter Defibrillator (ICD) dienen dit kenbaar te maken aan de portier middels een ICD-identiteitsbewijs of-penning.

Contactgegevens

Bezoekadres

Ir. Molsweg 5
6834 AA Arnhem
Telefoonnummer: 088 072 76 00


Postadres

Postbus 335
6800 AH Arnhem