Bent u bezoeker?

Het is niet toegestaan voor het bezoek van gedetineerden om te parkeren op het terrein van de PI. Bezoekers worden doorverwezen naar het parkeerterrein van de naastgelegen tennisvereniging of bij de tegenoverliggende flats.

Eerst een zelftest

Heeft u klachten? Doe een zelftest voordat u het gebouw betreedt. Wij vragen u niet naar de inrichting te komen als u een positieve testuitslag heeft.

Voor alle bezoekers aan PI Arnhem geldt dat zij zich binnen in de PI Arnhem dienen te melden. Uiteraard met inachtneming van de hygiënevoorschriften.

We willen u verzoeken om een half uur voor aanvang van het bezoek zich aan te melden. Na aanmelding dient u plaats te nemen in de wachtruimte en de overige aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Er kan gebruik worden gemaakt van een koffie-, thee- en snoepautomaat. U kunt bij de automaat alleen contactloos betalen met uw betaalpas.

Gedetineerden mogen maximaal 3 bezoekers inclusief kinderen ontvangen.

Bent u advocaat en wilt u uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van onze inrichting, dat u vindt onder 'contactgegevens' op deze pagina. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een bezoekafspraak met uw cliënt wilt plannen.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Een aanvulling op de algemene bezoekregels:

  • Draagt u een elektronische enkelband? Stuur dan minimaal een week voor uw bezoek het document met de beperkingen en voorwaarden van uw enkelband naar BMO.PI.Arnhem@dji.minjus.nl. PI Arnhem laat u dan weten of uw bezoek door kan gaan.

Relatiebezoek

Bezoek is (afhankelijk per afdeling) mogelijk op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. U kunt als bezoeker niet telefonisch een afspraak maken. Uw relatie is zelf verantwoordelijk wie er op zijn vaste bezoekuur komt. Hij levert een namenlijst in van degenen die bij hem op bezoek kunnen komen (maximaal 3 bezoekers inclusief kinderen).  Als uw naam op deze lijst staat bent u van harte welkom. Uw relatie informeert u over zijn vaste bezoekuur. Hij is ook verantwoordelijk voor het afbellen van de afspraak. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Een half uur voor einde bezoektijd wordt u niet meer toegelaten.

Ambtelijk bezoek

Gelieve zoveel mogelijk digitaal af te spreken. Bellen voor het maken van een afspraak kan op maandag en donderdag van 8.30 tot 16.30 uur. Dinsdag van 08.00 tot 11.45 uur en op vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur.

Bij afwezigheid van de bezoekleider kan alleen door de advocatuur een terugbelverzoek ingediend worden bij de Bevolkingsadministratie. Wellicht ten overvloede: dit geldt niet voor het maken van afspraken.

Het is voor advocaten en ander ambtelijk bezoek niet toegestaan om een mobiele telefoon mee naar binnen te nemen. Deze kan opgeborgen worden in een daarvoor bestemd kluisje bij de voorportier.

Terugbelverzoek advocaten

Indien u een terugbelverzoek heeft voor uw cliënt dan kunt u gebruik maken van de MyTelio app, of het servicenummer (0900)1122000 om een voicemailbericht in te spreken bij uw cliënt. Met een voicemailbericht kunt u uw cliënt rechtstreeks vragen om u terug te bellen of een bezoekafspraak met u te maken.

Gedetineerden ontvangen bij binnenkomst een Telio-rekeningnummer. U kunt uw cliënt vragen om het unieke rekeningnummer van Telio (8-cijferig), zodat u een voicemailbericht kunt inspreken. Uitgebreide informatie over deze telefonievoorziening kunt u nalezen in de onderstaande flyer Ontdek het gemak van MyTelio.

Bent u van mening dat er sprake is van een spoedeisende situatie, dan dient u afdoende feiten en omstandigheden met betrekking tot de noodzaak te verstrekken, zodat kan worden beoordeeld of de (spoed)situatie inderdaad vraagt om direct contact. Een dergelijk terugbelverzoek voor het telefonisch spreken van een cliënt kan, op doordeweekse dagen tijdens kantooruren, worden aangevraagd via advocatenterugbelverzoek.piarnhem@dji.minjus.nl.
 

Toegangsbeleid

Wij rekenen op uw begrip voor onze toegangsprocedure. Iedere bezoeker dient zich bij binnenkomst in de PI Arnhem te legitimeren met een geldig ID bewijs. Dit mag zijn een: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Europese identiteitskaart. Vanaf 14 jaar bent u verplicht zich te legitimeren. Vervolgens dient de bezoeker zich piepvrij door de detectiepoort te begeven. Vrouwelijke bezoekers adviseren we geen beugel bh te dragen.

Controle door de drugs-/telefoonhond is mogelijk. Wanneer de hond een melding geeft, wordt het bezoek die dag geweigerd.
Op grond van art. 38 lid 5 PBW kan de directeur bepalen dat een bezoeker aan zijn kleding wordt onderzocht op de aanwezigheid van voorwerpen die een gevaar kunnen opleveren voor de orde en/of de veiligheid in de inrichting. Dit onderzoek kan ook betrekking hebben op de door hem meegebrachte voorwerpen. De directeur is bevoegd dergelijke voorwerpen gedurende de duur van het bezoek onder zich te nemen tegen afgifte van een bewijs van ontvangst dan wel aan een opsporingsambtenaar ter hand te stellen met het oog op de voorkoming of opsporing van strafbare feiten. Mocht er sprake zijn van strafbare feiten, wordt onverwijld de politie ingeschakeld.

Fouillering van bezoekers vindt steekproefsgewijs plaats en bij verdenking. In geval van bezoek van de familiekamer en BZT vindt standaard fouillering plaats. Bezoekers met een Implanteerbare (inwendige) Cardioverter Defibrillator (ICD) dienen dit kenbaar te maken aan de portier middels een ICD-identiteitsbewijs of-penning.

Contactgegevens

Bezoekadres

Ir. Molsweg 5
6834 AA Arnhem
Telefoonnummer: 088 072 76 00


Postadres

Postbus 335
6800 AH Arnhem