Bent u bezoeker?

Om de verspreiding van het Corona virus in onze justitiële inrichting maximaal te beperken, heeft DJI maatregelen getroffen. Dit betekent dat de regels met betrekking tot het bezoek zijn aangepast. Wij beoordelen steeds hoe deze maatregelen binnen de PI Grave toegepast kunnen worden. Gebleken is dat er extra maatregelen nodig zijn.

Mondkapje

Update 30 juni 2021: in de PI Grave is het niet mogelijk om meer bezoekers toe te staan. Wij kunnen vanwege gebouwtechnische situatie niet voldoen aan het houden van 1,5 meter afstand, zoals de RIVM-maatregel aangeeft. Dit houdt in dat bezoekers tot nader order een mondkapje dienen te dragen. Het bezoek vindt plaats achter plexiglas.

Zelftest

Komt u op bezoek in onze justitiële inrichting? Wij vragen u een zelftest te doen voordat u ons gebouw betreedt. Bij de portier vindt een schriftelijke gezondheidscheck plaats.

Relatiebezoek

Iedere gedetineerde is zelf verantwoordelijk voor het maken van een bezoekafspraak en het informeren van zijn bezoeker(s). Gelet op de gebouwelijke situatie van PI Grave en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen (waaronder 1,5 m afstand), kan een gedetineerde, met ingang van 30 juni 2021, nog steeds maximaal één uur per week, per bezoekmoment één volwassen bezoeker en één kind van 13 jaar of jonger ontvangen.

Kinderen tot en met 13 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene op bezoek komen. Kinderen vanaf 14 jaar mogen zelfstandig op bezoek komen, mits zij een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Fysiek contact met de bezoeker is niet toegestaan.

In verband met het Corona virus wordt er, voordat u verder de inrichting in mag, bij de portier een schriftelijke gezondheidscheck afgenomen. Om uzelf en uw medebezoekers te beschermen, is het verplicht om een zelf meegenomen mondkapje te dragen naar de bezoekzaal toe. In de bezoekzaal mag u het mondkapje afdoen. Bij het verlaten van de bezoekzaal dient u uw zelf meegenomen mondkapje wederom te dragen, totdat u de inrichting heeft verlaten. De procedure van toelating vraagt enige tijd. Zorg dat u tijdig voor aanvang bezoek aanwezig bent. U wordt uiterlijk tot vijftien minuten voor eindtijd van het bezoekuur toegelaten tot de inrichting.

Algemene bezoekregels

Meer informatie over bezoek en de bezoekregels vindt u op de algemene pagina over bezoek.

Beeldbellen

Bij DJI is het mogelijk een videogesprek te voeren met een justitiabele. We noemen dit beeldbellen. Dit beeldbellen is een alternatief voor normaal bezoek in de inrichting waar uw relatie verblijft. Als u gebruik maakt van een computer of een tablet hoeft u voor beeldbellen niets te installeren. Wilt u het gesprek voeren via een telefoon dan heeft u de Jitsi app nodig uit de Play Store (Android) of App Store (Apple).

Zie voor meer informatie de pagina 'Beeldbellen DJI'.

Ambtelijk bezoek

Ambtelijk bezoek kan uitsluitend, minimaal 1 dag van te voren, telefonisch aangevraagd worden van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Voor het maken van een afspraak belt u telefoonnummer (08807) 287 04 (Dit geldt niet voor familiebezoek).

Ter bestrijding van het Coronavirus binnen de inrichting verzoeken wij u goed af te wegen of uw bezoek dringend noodzakelijk is. De PI Grave biedt ook de mogelijkheid om digitaal of telefonisch met uw cliënt te overleggen.

Indien u toch een afspraak in de inrichting heeft wordt er, voordat u verder de inrichting in mag, bij de portier een schriftelijke gezondheidscheck afgenomen. Om uzelf en anderen te beschermen, is het verplicht om een zelf meegenomen mondkapje te dragen naar de spreekkamer toe. In de spreekkamer dient u achter het ‘kuchscherm’ te blijven. Bij het verlaten van de spreekkamer dient u uw zelf meegenomen mondkapje wederom te dragen, totdat u de inrichting heeft verlaten.

Terugbelverzoek advocaten

Een terugbelverzoek voor het telefonisch spreken van een cliënt kan op doordeweekse dagen tijdens kantooruren uitsluitend per email worden aangevraagd via: Advocatenterugbelverzoek.PIGrave@dji.minjus.nl.

Toegangsprocedure bij binnenkomst

  • Iedere bezoeker dient zich bij binnenkomst in de inrichting bij de portier te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
  • Vervolgens wordt u als bezoeker gecontroleerd op voorwerpen die niet zijn toegestaan in de inrichting. Dit gebeurt onder andere door middel van een detectiepoort en bagagedoorlichtingsapparatuur.
  • Voordat u de inrichting verder in mag, dient u piepvrij door de detectiepoort te gaan. Hiertoe moet u alle (metalen) voorwerpen in de daarvoor bestemde bak plaatsen, zodat deze goederen door middel van een bagagedoorlichtingsapparaat kunnen worden gecontroleerd. Zaken van metaal, waaronder metalen gespen, knopen, ritsen, beugelbeha’s, haarspelden en dergelijke kunnen ervoor zorgen dat u niet piepvrij door de detectie komt. Houdt hier dus rekening mee bij de keuze van uw kleding. Wanneer u niet piepvrij door de detectiepoort komt, mag u niet naar binnen.
  • Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt, tenzij u om medische redenen niet kan voldoen aan deze toegangsprocedure. Dit moet u voordat u door de detectiepoort gaat, aangeven bij de portier. Daarnaast dient u hiervan een bewijs van de arts te overleggen aan de portier.
  • U mag niets meenemen naar de bezoekzaal. De voorwerpen die niet mee naar binnen mogen, kunt u vóórdat u door de detectiepoort gaat, in een kluisje bij de portier opbergen.
  • Bij deze toegangscontrole, maar ook in de bezoekzaal kunnen drugshonden en/of telefoonhonden worden ingezet. Ook kan u worden gevraagd mee te werken aan een fouillering, bijvoorbeeld in verband met een routinecontrole of bij een vermoeden dat u voorwerpen bij u draagt die niet mee naar binnen mogen in de inrichting. Indien u weigert mee te werken aan de fouillering, mag u niet naar binnen.
  • U dient de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel altijd op te volgen.
  • Indien u niet meewerkt aan de toegangscontrole of u de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel niet opvolgt, mag u niet naar binnen.
  • Vanzelfsprekend is het niet toegestaan contrabande (zoals wapens, drugs of andere in de inrichting verboden voorwerpen) in de inrichting binnen te brengen. Bij het aantreffen of de overdracht van contrabande wordt door de PI Grave altijd aangifte gedaan bij de politie. Ook kunt u op aanwijzing van de politie door het beveiligingspersoneel tijdelijk worden vastgehouden tot de politie er is. Daarnaast wordt u een tijdelijke ontzegging van de toegang tot de inrichting opgelegd.
  • Wij rekenen op uw medewerking en begrip.

Toegangsbeleid

U bezoekt binnenkort een Penitentiaire Inrichting (PI). Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u? Zie onderstaand document.

Contactgegevens

Bezoekadres

Muntlaan 1
5361 ME GRAVE

Postadres

PI Grave
Postbus 250
5360 AG GRAVE
Tel. 088 072 85 00